Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
 • Master 4
 • Настава 2020/2021.

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеСИРЕСПБТИПОбавезни/
Изборни
65248 Изборни блок 1 (бира се 2 од 4) 1 4 4 0 12   Изборни блок
  65243 - Контрастивна анализа италијанског и српског језика 1 2 2 0 6 СА Изборни
  65247 - Србија и Италија: путници и путописи 1 2 2 0 6 НС Изборни
  65245 - Превођење и интеркултурна медијација 1 2 2 0 6 СА Изборни
  65244 - Кроз италијанске галерије и музеје 1 2 2 0 6 НС Изборни
65249 Изборни блок 2 (бира се 1 од 3) 1 2 2 0 6   Изборни блок
  65240 - Историјски роман у Италији и европском контексту 1 2 2 0 6 ТМ Изборни
  65241 - Италијанска књижевност и култура у српским часописима 1 2 2 0 6 НС Изборни
  65242 - Италијански језик струке и пословна кореспонденција 1 2 2 0 6 СА Изборни
65246 Савремене методе и технике у настави италијанског језика 1 2 2 0 6 ТМ Обавезни
60129 Академско писање 1 2 2 0 6 АО Обавезни
65251 Припрема мастер рада - студијско истраживачки рад 2 0 0 20 4 СА Обавезни
65252 Стручна пракса 2 0 0 0 6 СА Обавезни
65250 Мастер рад 2 0 0 0 20 НС Обавезни
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60  

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Српски језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора српског језика и књижевности (након завршених мастер академских студија), те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – српски језик и књижевност.

 

Зашто студирати Српски језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

 

slika1

Старословенска глагољица

Зато што је Крагујевац утемељујуће место модерне српске културе:
Прва виша школа у Србији, Лицеум Књажества сербског (1838), прво српско стално позориште, Књажеско-сербски театар (1834), основани су у Крагујевцу, а и прве новине у Србији, Новине сербске, штампане су 1834. године у Крагујевцу.

Зато што је Филолошко-уметнички факултет млада високошколска установа, али са истанчаним осећајем за културноисторијско наслеђе:

Факултетски часопис Наслеђе публикација је истакнутог националног значаја, а наши наставници и сарадници уређују и универзитетске часописе Липар и Лицеум.

Зато што студијски програм Српски језик и књижевност најпотпуније представља и заокружује знања из историје српског народа и српске културе:

У српском језику и у српској књижевности одражене су драматичност наше прошлости и лепота онога што је из те прошлости – као стари запис, као лепо исписано слово, као необична реч, као загонетан звук, као усрдна молитва, као светао животопис, као напета епска визија, као блистав и потресан лирски тон, као далекосежна мисао – дошло до нас, да га изучавамо, чувамо и волимо.

Зато што студијски програм Српски језик и књижевност доследно и темељно осветљава савремено стање српског језика и српске књижевности:

Испитивање најактуелнијих феномена из области фонетских, фонолошких, морфолошких, дијалектолошких, лексиколошких, синтаксичких, нормативних грана науке о језику, читање и проучавање најбољих дела модернистичке, постмодернистичке и најсавременије српске и светске књижевности, сазнавање о најрелевантнијим ововременим теоријама о језику и књижевности, сусрети и разговори са угледним српским научницима, писцима и песницима – основне су перспективе у нашој настави савременог српског језика и савремене српске књижевности.

Иво Андрић

Иво Андрић

Меша Селимовић

Меша Селимовић

Борислав Пекић

Борислав Пекић

Данило Киш

Данило Киш

Зато што је студијски програм Српски језик и књижевност усклађен са најновијим моделима високог образовања:

Болоњски систем омогућио је да се и у области националне филологије брже и успешније прате и примењују савремени академски методи и знања, научни, културни и цивилизацијски изрази, захваљујући чему су интересовања сваког појединца, и студента и наставника, добила на важности.

Зато што су наши наставници и сарадници млади, марљиви, талентовани научни радници:

Аутори су монографија о најважнијим савременим темама из области науке о језику и науке о књижевности, добитници су награда за своје научне радове, прозне и песничке књиге, креатори су неколико веома успешних научних пројеката и пројеката у домену заштите културне баштине, уредници су монографија, зборника радова, часописа. Наши наставници и сарадници препознати су и изван граница Србије.

slika1

Мирослављево јеванђеље

Зато што су наши наставници и сарадници приљежни у извођењу наставе, предусретљиви и концентрисани у раду са студентима:

Наставни процес претпоставља пажљиво осмишљене и припремљене часове предавања, креативно и темељно прорађивање наставних тема на часовима вежбања, ангажовање наставника и сарадника на прибављању и приређивању предиспитне и испитне литературе, подстицање активности студената у току наставе, одговорно и уважавајуће одношење према кандидатима на писменим и усменим испитима, консултативни рад са студентима, приступачност наставника и сарадника непосредно на Факултету и у електронској комуникацији.

Зато што наши студенти, сарадници и наставници заједно осмишљавају и изводе разноврсне културне и научне програме:

Програми попут Дана словенске писмености, Дана културе, Светосавске академије, Дана Факултета, промоције монографија, зборника и часописа претпостављају активно и креативно учешће студената, сарадника и наставника српског језика и књижевности – у виду казивања поезије, малих инсценација драмских и поетских текстова, читања есеја, држања беседа итд. Наш заједнички рад истакнут је сегмент културног живота у Крагујевцу.

Зато што је истакнут статус младих филолога оно у чему храбро и доследно искорачујемо:

Безмало једну деценију на нашем факултету се одржава скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, посвећен научној афирмацији студената докторских и мастер студија. Овакав научни скуп први смо покренули у Србији и засад је он једини таквог карактера који се одржава без прекида, сваке године са већим бројем младих истраживача из Србије и иностранства. Само на нашем факултету у Србији постоје акредитоване докторске студије националне филологије – Српски језик и књижевност. Више од деценије на нашем факултету одржава се и веома цењени међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност.

На Дрини ћуприја

На Дрини ћуприја

Santa Maria della Salute

Santa Maria della Salute

Студенти србистике на Данима културе

Студенти србистике на Данима културе

Студенти србистике на Данима културе

Студенти србистике на Данима културе

Зато што је студијски програм Српски језик и књижевност и место сусрета са неким необичним, занимљивим а драгоценим знањима, са другим уметностима и наукама:

Јесте ли када писали глагољицом, знате ли која су ово слова: slova1.png, да ли сте рашчитавали старе средњовековне текстове, умете ли да прочитате реч: slova2.png? Читате ли Библију и знате ли шта је дрво живота? Знате ли шта је беседништво и желите ли да беседите добро? Знате ли ко је Џенис Џоплин, подсећа ли вас на јунакињу приче „Мргуда” Петра Кочића? Да ли сте чули неку песму групе The Clash и да ли сте читали књигу песама The Clash нашег професора Драгана Бошковића? Волите ли добре филмове и да ли сте размишљали о упоредном тумачењу романа Соларис Станислава Лема и филма Соларис Андреја Тарковског, или о поетичким додирима Романа о Лондону Милоша Црњанског и серије Твин Пикс Дејвида Линча, знате ли за рилкеовску инспирацију и за стихове Петера Хандкеа у филму Небо над Берлином Вима Вендерса? Јесте ли када на часу певали, са патуљцима из романа Хобит, песму „Окрњи часу и тањир брзо”? Ко су заправо вампири, вештице, виле и јесте ли гледали филм Лептирица Ђорђа Кадијевића? Зашто је стрип важан за разумевање савремене књижевности? Познајете ли сликарство Ван Гога, Климта, Далија? Какав је значај картографије у тумачењу књижевности? Занимају ли вас форензичка лингвистка и детективика? Шта је боемија, а шта доколичарење? Шта су холограми, клонови, симулакруми? Јесу ли роботи међу нама? Да ли се може замислити будућност?

 

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61051 Фонетика и фонологија српског језика 1 2 2 5 Обавезни
61041 Усмена књижевност (Историја усмених записа) 1 2 2 5 Обавезни
61021 Средњовековна преводна књижевност 1 2 2 4 Обавезни
61031 Старословенски језик 1 2 2 5 Обавезни
61011 Нормативна теорија књижевности 1 2 2 4 Обавезни
61002 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212 - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
61802 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
61062 Акцентологија српског језика 2 2 2 5 Обавезни
61122 Историја српског језика (фонетика, фонологија) 2 2 2 5 Обавезни
61142 Српска средњовековна књижевност 2 2 2 5 Обавезни
61172 Усмена поетика и жанрови 2 2 2 4 Обавезни
61132 Књижевне теорије 2 2 2 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61203 Морфологија српског језика (морфолошке категорије) 3 2 3 5 Обавезни
61183 Историја српског језика (морфологија, синтакса) 3 2 2 5 Обавезни
61213 Општа књижевност: од антике до средњег века 3 2 2 5 Обавезни
61193 Књижевност ренесансе и барока у Дубровнику и Боки Которској 3 2 2 5 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 3 2 1 3 Обавезни
61334 Руски језик 3,4 4 2 6 Обавезни
61803 Изборни 3 ( бира се 1 од 3) Изборни
  60124 - Општа психологија 3,4 4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3,4 4 2 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3,4 4 0 8 Изборни
61314 Морфологија и творба речи 4 2 2 4 Обавезни
61274 Историја српског књижевног језика 4 2 2 5 Обавезни
61324 Општа књижевност: од ренесансе до романтизма 4 2 2 4 Обавезни
60202 Теорија језика 4 2 1 3 Обавезни
61804 Изборни 4а ( бира се 1 од 2 )
Изборни
  61254 - Драма у књижевности ренесансе и барока у Дубровнику и Боки Которској 4 2  2 4 Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 4 2 2 4 Изборни
61824 Изборни 4б( бира се 1 од 2 ) Изборни
  61244 - Вук и савремени српски језик 4 2 1 3 Изборни
  61476 - Ортоепија српског језика 4 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61415 Општа књижевност: реализам и модерна књижевност 5 2 2 5 Обавезни
61435 Српска књижевност романтизма 5 2 2 5 Обавезни
61375 Модерна у српској књижевности 5 2 2 5 Обавезни
61395 Граматичка и стилистичка норма српског језика 5 2 2 4 Обавезни
61567 Лексикологија српског језика 5  2  2 4 Обавезни
61805 Изборни 5 ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  60577 - Беседништво и књижевност 5 2 1 3 Изборни
  60547 - Наратологија 5 2 0 3 Изборни
  60607 - Књижевност и медијска култура 5 2 0 3 Изборни
61805 Изборни 5 ( бира се 1 од 2 )   Изборни
  60155 - Школска педагогија 5 2 1 4 Изборни
  60145 - Педагошка психологија 5 2 0 4 Изборни
61618 Језичка култура 6 2 2 4 Обавезни
61537 Дијалектологија српског језика (Увод и теоријски приступ дијалектима) 6 2 2 4 Обавезни
61456 Књижевност за децу 6 2 2 4 Обавезни
61506 Српска књижевност реализма 6 2 5 Изборни
61496 Српска авангардна књижевност 6 2 6 Изборни
61806 Изборни 6а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60366 - Психологија комуникације 6 2 0 4 Изборни
  60376 - Дидактика 6 2 1 4 Изборни
61816 Изборни 6б ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  61416 - Филолошка анализа старосрпских текстова 6 2 1 3 Изборни
  60596 - Раслојавање лексикона српског језика 6 2 1 3 Изборни
  60476 - Лектура и коректура текста 6 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
61537 Српски модернизам 7 2 2 4 Обавезни
61577 Морфосинтакса српског језика 7 3 3 6 Обавезни
61587 Општа књижевност: модернизам и постмодернизам 7 2 2 4 Обавезни
61597 Дијалектологија српског језика (дијалекти штокавског наречја) 7 2 2 4 Обавезни
61668 Методика наставе српског језика и књижевности 1 7 2 2 5 Обавезни
61365 Лингвостилистика српског језика 7 2 1 4 Обавезни
61807 Изборни 7 ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  61517 - Српска фолкорна и књижевна баштина у Хрватској 7 2 1 3 Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
  61507 - Европски идентитет српске књижевности 1  7  2 3   Изборни
61678 Постмодернизам у српској књижевности 8 2 2 4 Обавезни
61658 Лингвистика текста 8 2 1 3 Обавезни
61618 Синтакса реченице српског језика 8 2 3 5 Обавезни
61678 Функционална стилистика 8  1 3 Изборни
61818 Изборни 8а ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  61688 - Поезија: постструктуралистичко читање 8 2 1 3 Изборни
  61648 - Европски идентитет српске књижевности 2 8 2 1 3 Изборни
  61698 - Путопис у српској књижевности 8  2 3   Изборни
61818 Изборни 8б ( бира се 1 од 3 )  
  61718 - Етнолингвистика 8 2 1 3 Изборни
  61498 - Ономастика српског језика 8 2 1 3 Изборни
  61708 - Семантичка и стилистичка синтакса 8 3   Изборни
61818 Изборни 8в ( бира се 1 од 2 )          
  61740 - Синтакса реченице у настави српског језика 8 2 1 4 Изборни
  61739 - Наставни приступ књижевним жанровима  2 4  Изборни
61670 Методика наставе српског језика и књижевности 2 8 2 2 5 Обавезни

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Француски језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора француског језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за француски језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – француски језик и књижевност.

Зашто студирати Француски језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

 • Зато што је француски један од три радна званична језика ЕУ
 • Зато што је француски званични језик у 28 земаља света
 • Зато што је француски један од службених језика најважнијих међународних организација, од УН до ЕУ, Међународне организације франкофоније, Међународног Црвеног крста, Савета Европе, Међународног олимпијског комитета, итд.
 • Зато што можете бити професор, преводилац, сарадник у маркетиншким и туристичким агенцијама, невладиним организацијама, културним организацијама и удружењима
 • Зато што у Србији постоји велики број предузећа и банака из франкофоних земаља у којима можете да се запослите
 • Зато што су школама у Србији преко потребни образовани и способни професори француског језика
 • Зато што је пре више од 300 година један Француз, Блез Паскал, смислио основни концепт рачунарства и успут рекао да „срце има своје разлоге које разум не познаје"
 • Зато што су професори француског језика и књижевности на ФИЛУМ-у млади, паметни, светски људи који вас разумеју и на које се можете ослонити као на пријатеље
 • Зато што је програм студија такав да можете да наставите студије било где у Европи
 • Зато што је настава занимљива, интерактивна и подстиче вас да стално напредујете
 • Зато што су студирање и живот у Крагујевцу много јефтинији од других градова у Србији

 

 

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64051 Морфосинтакса француског језика 1 1 2 2 6 Обавезни
64101 Француска књижевност средњег века 1 2 2 6 Обавезни
64021 Интегрисане вештине француског језика 1 1 1 5 8 Обавезни
64001 Изборни блок 1а (бира се 2 од 4) Изборни
  64091 - Фонетика француског језика 1 2 1 3 Изборни
  60163 - Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Изборни
  60031 - Увод у теорију књижевности 1 2 1 3 Изборни
  60021 - Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Изборни
64011  Изборни блок 1б (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212  - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
64052 Морфосинтакса француског језика 2 2 2 2 6 Обавезни
64112 Тумачење књижевних текстова 2 2 1 3 Обавезни
64102 Француска књижевност 16. века 2 2 2 6 Обавезни
64022 Интегрисане вештине француског језика 2 2 1 5 8 Обавезни
64002 Изборни 2 (бира се 1 од 2) Изборни
  60294 - Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Изборни
  60202 - Теорија језика 2 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64053 Морфосинтакса француског језика 3 3 2 2 6 Обавезни
64103 Француска књижевност 17. века 3 2 2 6 Обавезни
64023 Интегрисане вештине француског језика 3 3 1 5 8 Обавезни
64123 Франкофоне књижевности 3 2 0 2 Обавезни
62213 Изборни 3а (бира се 1 од 3) Изборни
  60124 - Општа психологија 3, 4 4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3, 4 4 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3, 4 4 0 8 Изборни
64031 Изборни 3б (бира се 1 од 5) Изборни
  60224 - Енглески језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60214 - Немачки језик 2 3, 4 6 8 Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60284 - Руски језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
64054 Морфосинтакса француског језика 4 4 2 2 6 Обавезни
64104 Француска књижевност 18. века 4 2 2 6 Обавезни
64134 Француска цивилизација 4 1 2 2 Обавезни
64024 Интегрисане вештине француског језика 4 4 1 5 8 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64135 Синтакса и семантика француског језика 1 5 2 2 6 Обавезни
64105 Француска књижевност 19. века 1 5 2 2 6 Обавезни
64025 Интегрисане вештине француског језика 5 5 1 7 8 Обавезни
64005 Изборни 5а (бира се 1 од 2) Изборни
  60547 - Наратологија 5  2 0 3 Изборни
  60607 - Књижевност и медијска култура 5 0 3 Изборни
64905 Изборни 5б (бира се 1 од 3) Изборни
  60314 - Увод у естетику 5,6 4 0 6 Изборни
  60122 - Увод у филозофију 5,6 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 5,6 4 0 6 Изборни
64905 Изборни 5в (бира се 1 од 5)         Изборни
  60246 - Шпански језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60286 - Руски језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60216 - Немачки језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60226 - Енглески језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
  60266 - Италијански језик 3 5,6 2 6 8 Изборни
64136 Синтакса и семантика француског језика 2 6 2 2 6 Обавезни
64106 Француска књижевност 19. века 2 6 2 2 6 Обавезни
64026 Интегрисане вештине француског језика 6 6  1 7 7 Обавезни
64195 Изборни 6а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  65186 - Компетенције и вештине у учењу страних језика 6 2 2 4 Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 6 2 2 4 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
64157 Теорије и методе у настави француског језика 7 3 2 6 Обавезни
64107 Француски роман између два светска рата 7 2 2 6 Обавезни
64027 Интегрисане вештине француског језика 7 7 1 7 9 Обавезни
64007 Изборни 7а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  64177 - Савремене семантичке теорије француског језика 1 7 2 2 6 Изборни
  64197 - Теорије аутобиографије и савремени француски роман 7 2 2 6 Изборни
64907 Изборни 7б ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  64167 - Од вулгарног латинског до савременог француског 7 2 0 3 Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
64198 Методика наставе француског језика 8 3 2 6 Обавезни
64108 Француски роман после II светског рата 8 2 2 6 Обавезни
64028 Интегрисане вештине француског језика 8 8 7 9 Обавезни
64008 Изборни 8а ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  64208 - Савремене семантичке теорије француског језика 2 8  2 2 6 Изборни
  64218 - Савремено француско позориште 8 2 2 6 Изборни
64908 Изборни 8б (бира се 1 од 2) Изборни
  60382 - Функционална писменост и језичка култура 8 2 1 3 Изборни
  60476 - Лектура и коректура текста 8 2 1 3 Изборни

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Енглески језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора енглеског језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за енглески језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – енглески језик и књижевност.

 

Зашто студирати Енглески језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

Одговара др Николa Бубањa, ванредни професор, руководилац студијског програма Енглески језик и књижевност:

 • Зато што сумњате.
 • Зато што не желите да живите стереотип.
 • Зато што осећате да су бинарне опозиције лажне и осиромашујуће.
 • Зато што сте носилац просвећене свести која се опире цинизму и прихватању идеолошких маски.
 • Зато што, дубоко у себи, осећате позив да сазнате шта ове речи значе.
 • Не зато што не знате шта бисте са собом.
 • Не зато што други не знају шта би са вама.

Одговара др Мирјанa Мишковић-Луковић, редовни професор, шеф Катедре за англистику:

 • Зато што Вас пријатељски дочекујемо, стваралачки усмеравамо и испраћамо радознале да баш Ви одговорите на неодговорена питања.
 • Зато што сте знањем и вештинама које код нас стичете свуда добродошли.
 • Зато што имамо разгранату мрежу стипендија за студентску мобилност.
 • Зато што једини пружамо интегрални приступ прагматици, а комуникација нас дефинише као људска бића.
 • Зато што нисмо традиционалисти у књижевности – откријте зашто.
 • Зато што Вас оспособљавамо за методику наставе језика и књижевности на свим нивоима образовања.
 • Зато што Вас упућујемо у тајне превођења кроз интерактивне радионице.
 • Зато што Вам подстичемо реторички и уметнички изражај кроз драмске секције.
 • Зато што смо ту управо због Вас.

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62041 Увод у англо-америчку књижевност 1 2 1 5 Обавезни
62011 Средњовековна енглеска књижевност 1 2 2 5 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Обавезни
60163 Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Обавезни
62022 Интегрисане вештине енглеског језика 1 1,2 2 12 12 Обавезни
62012 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212 - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
61802 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
62072 Увод у студије британске цивилизације и културе 2 2 0 4 Обавезни
62112 Ренесансна енглеска књижевност 2 2 2 6 Обавезни
60294 Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Обавезни
62061 Фонетика енглеског језика 2 2 2 5 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62233 Књижевност енглеског класицизма и романтизма 3 2 2 5 Обавезни
62243 Увод у америчке студије 3 2 2 5 Обавезни
62124 Интегрисане вештине енглеског језика 2 3, 4 2 10 12 Обавезни
62134 Енглески роман 18.века 3 2 2 4 Обавезни
62014 Други страни језик - интегрисане вештине 2 ( бира се 1 од 5 ) Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60214 - Немачки језик 2 3, 4 6 8 Изборни
  60234 - Француски језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60284 - Руски језик 2Увод у општу лингвистику 3, 4 2 6 8 Изборни
62213 Изборни 3а ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  60124 - Општа психологија 3 4 4 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3 4 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3, 4 4 0 8 Изборни
62172 Морфологија енглеског језика 3 2 2 5 Обавезни
62274 Викторијанска књижевност 4 2 2 4 Обавезни
62384 Синтакса енглеског језика 4 2 2 5 Обавезни
62263 Фонологија енглеског језика 4 2 2 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62415 Приступи и методе у настави енглеског језика 5 2 2 6 Обавезни
62425 Старија америчка књижевност 5 2 2 5 Обавезни
62445 Примењена стилистика енглеског језика 5 2 1 4 Обавезни
62126 Интегрисане вештине енглеског језика 3 5,6 2 12 12 Обавезни
62215 Изборни 5а ( бира се 1 од 3 ) Обавезни
  60155 - Увод у ирске студије 5  2 1 3 Изборни
  62554 - Увод у канадске студије 5  2 1 3 Изборни
  62335 - Увод у контрастивну лингвистику 5 2 1 3 Изборни
62225 Изборни 5б ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  62345 - Стилистика енглеског језика 5 2 1 3 Изборни
  62355 - Постколонијална књижевност и култура 5 2 1 3 Изборни
  62365 - Пол Остер и постмодерно доба  5 2 1 3 Изборни
62536 Лексичка семантика енглеског језика 5 2 2 6 Обавезни
62445 Лингвистичка прагматика енглеског језика  6 2 2 5 Обавезни
62556 Учење енглеског као страног језика кроз компетенције и вештине 6 2 2 6 Обавезни
62757 Шекспир 6  2 2 4 Обавезни
62216 Изборни 6а (бира се 1 од 3)          
  62446 - Увод у транслатологију 6 2 1 3 Изборни
  62456 - Увод у шкотске студије 6 2 1 3 Изборни
  60396 - Митологија у драмској књижевности 6 2 1 3 Изборни
62216 Изборни 6б ( бира се 1 од 3 )
Изборни
  62466 - Поезија Џона Дана 6 2 1 3 Изборни
  62476 - Џулијан Барнс и постмодерно доба 6 2 1 3 Изборни
  62486 - Модерно песништво Северне Ирске 6 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62128 Интегрисане вештине енглеског језика 4 7,8 2 12 12 Обавезни
62119 Когнитивна прагматика енглеског језика 7 2 2 6 Обавезни
62587 Књижевност енглеског модернизма 7 2 2 5 Обавезни
62507 Књижевност америчког модернизма 7 2 2 5 Обавезни
62627 Тестирање и евалуација у настави енглеског језика 7 2 2 6 Обавезни
62217 Изборни 7 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  62647 - Варијетети енглеског језика  7 2 1 3 Изборни
  60527 - Поезија Џона Милтона 7 2 1 3 Изборни
  62657 - Оскар Вајлд и Лондон крајем XIX века 7 2 1 3 Изборни
  62718 - Песништво Т.С. Елиота 7 2 1 3 Изборни
62566 Савремена америчка књижевност 8 2 2 5 Обавезни
62728 Савремена енглеска књижевност 8 2 2 5 Обавезни
62546 План, програм и пракса у настави енглеског језика 8 2 2 6 Обавезни
62617  Реченична семантика енглеског језика 8 2 2 4 Обавезни
 62228 Изборни 8 (бира се 1 од 4) 8        
  62758 - Харолд Пинтер и британска драма 8 2 1 3 Изборни
  62638 - Увод у студије британске и америчке научне фантастике 8 2 1 3 Изборни
  62778 - Вијетнамски рат у америчкој књижевности и филму 8 2 1 3 Изборни
  65209 - Конверзациона анализа 8 2 1 3 Изборни

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Немачки језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора немачког језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за немачки језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – немачки језик и књижевност.

 

 

Зашто студирати Немачки језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

Усавршена будућа занимања

 • Зато што што ћете бити компетентни и успешни наставници немачког језика
 • Зато што ћете бити компетентни и успешни преводиоци
 • Зато што ћете бити компетентни и успешни лингвисти
 • Зато што ћете разумети и научити да читате књижевност

Знање је кључ

 • Зато што стичете неопходно знање
 • Зато што постајете мислећа бића и као таква се развијате на свим пољима
 • Зато што имате прилику да учите од изузетно стручног кадра професора који се усавршава у целом свету
 • Зато што наша настава и наши испити понекад изгледају другачије

Стипендије и путовања

 • Германистика у Крагујевцу има остварену сарадњу са више универзитета у Немачкој и Аустрији на којима се реализује стипендирана размена студената. Неки од градова су: Лудвигсбург, Трир, Бамберг, Клагенфурт. На годишњем нивоу на размену отпутује и до 15 студената. Међутим, чак и они који не осете чари размене, имају прилику да остваре контакт са немачким језиком и културом и то са својим вршњацима, јер и студенти из Немачке имају прилику да студирају на катедри за германистику у Крагујевцу
 • Осим студената, професори такође учествују у разменама, па тако имамо гостујуће професоре из Немачке, али осталих земаља на катедри за германистику.

Академско позориште студената германистике

 • Зато што имате прилику да се упознате са другачијим радом како на књижевном тексту, тако и на било ком другом тексту, научићете шта се све може радити са сликом, музичком нумером, покретом, језиком. То Вам пружају радионице позоришне педагогије АПСГ-а, које још увек спадају у ваннаставне активности, на којима такође усавршавате своја знања из свих области немачког језика (превођења, књижевности, језике, методике, уметности, културе, историје, политике).

Преводилачке радионице; Sprachcafé

 • Зато што и ван студентски клупа увежбавате своје вештине превођења и вежбате комуникацију на немачком језиком, симулирајући конкретне комуникативне ситуације у којима се можете наћи.

И на крају...

 • Зато што су се Ваши професори потрудили да створе модерну катедру и омогуће Вам још боље и квалитетно студирање које је у рангу са квалитетом немачких универзитета.

 

Распоред предмета по годинама студија

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63021 Увод у германистичку лингвистику 1 1 2 4 Обавезни
63082 Интегрисане вештине немачког језика 1 1,2 2 12 15 Обавезни
63031 Увод у немачку књижевност 1 1 2 2 6 Обавезни
60163 Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Обавезни
63012 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60222 - Енглески језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60262 - Италијански језик 1
1, 2  2 6 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1  1, 2  2  6  8  Изборни
63001 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
63132 Морфологија немачког језика 2 2 2 5 Обавезни
63142 Увод у немачку књижевност 2 2 2 2 7 Обавезни
60294 Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63183 Морфосинтакса немачког језика 3 2 2 5 Обавезни
63084 Интегрисане вештине немачког језика 2 3,4 2 12 15 Обавезни
63193 Немачка књижевност од почетака до барока 3 2 2 7 Обавезни
60031 Увод у теорију књижевности 3 2  1 3 Обавезни
63014 Други страни језик - интегрисане вештине 2 (бира се 1 од 5) Изборни
  60224 - Енглески језик 2 3,4 2 6 8 Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3,4 2 6 8 Изборни
  60234 - Француски језик 2 3,4 2  6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3,4   2  6 Изборни
  60284 - Руски језик 2 3,4 2 6 8 Изборни
61803 Изборни 1 (бира се 1 од 4) Изборни
  60124 - Општа психологија 3,4 4 0 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3,4 4 2 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3,4 4 0 8 Изборни
 63324 Синтакса немачког језика 2  2 5 Обавезни
63314 Немачка књижевност 18. века 4 2  2 6 Обавезни
60202 Теорија језика 4 2 1 3 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63355 Лексикологија немачког језика 5 2 2 5 Обавезни
63086 Интегрисане вештине немачког језика 3 5,6 2 12 14 Обавезни
63365 Немачка књижевност 19. века 1 5 2 2 6 Обавезни
63375 Дидактика немачког као страног језика 5 2 2 5 Обавезни
61809 Изборни 5 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63385 - Фразеологија немачког језика 5  2  1 4 Изборни
  60113 - Немачка књижевна херменеутика 5  2  1 4 Изборни
63015 Изборни 6 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60145 - Педагошка психологија 5 2 0 4 Изборни
  60155 - Школска педагогија 5 2 1 4 Изборни
63536 Творба речи немачког језика 6 2 2 4 Обавезни
63516 Немачка књижевност 19. века 2 6 2 2 6 Обавезни
63587 Методи у настави немачког као страног језика 6 2 2 5 Обавезни
61811 Изборни 7( бира се 1 од 2 ) Изборни
  61454 - Библија, књижевност, култура 6  2 4 Изборни
  63386 - Непроменљиве врсте речи у немачком језику 6 2 1 4 Изборни
61812 Изборни 8 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  60382 - Функционална писменост и језичка култура 6 2 1 3 Изборни
  60476 - Лектура и коректура текста 6 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
63088 Интегрисане вештине немачког језика 4 7,8 2 12 14 Обавезни
63506 Немачка књижевност 20. века 1 7 2 2 6 Обавезни
63617 Дидактика страних књижевности 7 2 2 5 Обавезни
63698 Увод у лингвистику (граматику) текста 7 2 2 5 Обавезни
61821 Изборни 9 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63547 - Лингвистичка анализа дискурса 7 2 1 4 Изборни
  63315 - Немачке теорије културе 7 4 Изборни
63017 Изборни 10 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  61607 - Увод у компаратистику 7 2 1 3 Изборни
  63607 - Немачка драма 20. века 7 2 2 3 Изборни
63708 Продуктивно оријентисана настава немачког језика као страног 8 2 2 5 Обавезни
63748 Немачка књижевност 20. века 2 8 6 Обавезни
63637 Увод у транслатологију 8  2  2 4 Обавезни
61841 Изборни 11 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63758 - Аналитичке форме у савременом (немачком) језику 8 2 1 4 Изборни
  63567 - Феноменологија књижевног дела 8 2 1 4 Изборни
61851 Изборни 12 ( бира се 1 од 2 ) Изборни
  63738 - Немачка дечија књижевност 8 2 1 4 Изборни
  63678 - Структурне промене у савременом немачком језику 8 2 1 4 Изборни