Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram
Радош Петковић

Студент продекан

Радош Петковић, студент на Одсеку за музичку уметност
Телефон: +381 (0)60 3006449
Електронска адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Факултета који заступа студенте, штити њихова права и интересе и разматра све друге активности од интереса за студенте. Право да бирају и да буду изабрани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета, уписани на студије у академској години у којој се бира Студентски парламент.
Студентски Парламент чини 12 представника студената Одсека за филологију, 8 представника студената Одсека за музичку уметност и 6 представника студената Одсека за примењену и ликовну уметност. Број чланова Студентског парламента може се повећати за још једног студента из реда студената са хендикепом. Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем. Мандат члановим Студентског парламента траје годину дана.
Ближе надлежности Студентског парламента дефинисане су чл. 218. Статута Филолошко-уметничког факултета. Према Статуту, Студентски парламент: 1) усваја акте о свом раду, 2) бира и разрешава представнике студената у органима Факултета, 3) бира и разрешава студента продекана, 4) учествује у процесу самовредновању Факултета, 5) обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање ЕСП бодова, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда, 6) покреће иницијативу за доношење или промену прописа од интереса за студенте, 7) усваја извештај о раду, и годишњи план и програм активности, 8) одлучује о свом финансијском пословању.
Рад Студентског парламента регулисан је посебним Правилником.

Студент продекан

На предлог Студентског парламента декан бира студента продекана. Надлежности студента продекана дефинисане су чл. 217. Статута Факултета. Према Статуту, студент продекан: 1) предлаже активности у вези са остваривањем наставе и испита у утрврђеним роковима, 2) предлаже доношење одлука из области студентског стандарда, 3) предлаже мере за побољшање извођења наставе, 4) обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Факултета. Студент продекан за свој рад одговара декану и Студентском парламенту.