Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

У оквиру међународног пројекта Europe Readr у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у Београду, Центар за истраживачку делатност Архитектонског факултета Универзитета у Београду расписује ЈАВНИ, АНКЕТНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОБИЛНОГ ПАВИЉОНА / ПРОСТОРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА
Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) пројекат је инициран од стране Министарства спољних послова Републике Словеније поводом предстојећег председавања Словеније Саветом Европске уније од јула до краја децембра 2021. године. Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Националним институтима Европске уније за културу (ЕУНИЦ). Циљ пројекта је да подстакне културу читања и критичко размишљање у друштву о будућем животу, да подржи стварање јавних простора за размену и дебату о заједничким европским вредностима, да отвори дијалог о Европском зеленом договору (European Green Deal), одрживости и урбанизму кроз серију активности заснованих на међународној сарадњи и креативности.

Лабораторија за морфологију и типологију града (Morpho-Lab), руководиоца др Владана Ђокића, у оквиру Центра за истраживачку делатност Архитектонског факултета у Београду учествоваће у једној од активности пројекта Europe Readr која ће окупити велики број школа архитектуре из целог света. Мрежа архитектонских школа и експертски тимови радиће у предстојећем периоду на пројектовању и реализацији павиљона / просторних инсталација у јавним просторима који ће имати за циљ да допринесу остварењу циљева пројекта Europe Readr. Процес пројектовања и реализације павиљона / просторних инсталација предвиђа укључивање студента кроз различите ваннаставне активности (радионице, семинаре, конкурсе и сл.).

Пројекат павиљона / просторне инсталације реализоваће се кроз 3 фазе:

I фаза / студентски конкурс за идејно решење павиљона / просторне инсталације

II фаза / радионица разраде конкурсних решења

III фаза / извођење и реализација павиљона / просторне инсталације у јавном простору на територији града Београда

 

Више информација о активностима у оквиру сваке фазе видети на линку.

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК
Europe Readr павиљон / просторна инсталација планиран је као мобилна и монтажно-демонтажна мултифункционална структура, која подржава различите излагачке и друге активности (игра, одмор, реклреација итд.). Програм павиљона прати концепт развијен у оквиру пројекта Library under the treetops. (http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/en/).

Павиљон пројектовати тако да може да се прилагоди различитим контекстима и просторним капацитетима. Може бити конципиран као јединствена просторна инсталација или низ мобилних елемената који чине целину и омогућавају међусобну интеракцију. Павиљон треба пројектовати тако да је максимална димензија појединачних елемената 2,8м. Пројектована структура доприноси промоцији различитих читалачких догађаја за различите категорије корисника јавних простора (студенте, старе, децу итд.) и може представљати везе различитих фокалних тачака у јавном простору, иницирати интеракцију између различитих корисника, или промовисати на читалачку културу други начин. Просторна инсталиација / павиљон не мора нужно бити намењен за излагање књига, већ може укључивати и ознаке за приступ дигиталним библиотекама.

У релацији са сталним променама које може изазвати намена, релокација или технологија коришћења и градње, павиљон овог типа (елементи, структуре, инсталације, различите експерименталне, недовршене и пролазне форме) може постати шира платформа за развој различитих активности у простору (изложбе, промоције, радионице итд.). Флексибилност предложене просторне структуре би требало да поседује и карактеристике модуларних система, те да се методама као што су додавање, одузимање, надградња, уметање и сл. могу добити различите просторне конфигурације. Пажљивом анализом пројектног задатка испитати могућност успостављања прецизних модуларних елемената појединих намена.

Након иницијалне поставке у оквиру одабраног јавног простора у Београду, предвиђено је потенцијално постављање павиљона у оквиру ауле Архитектонског факултета у Београду, различитих музеја и галерија, као и других јавних простора у градовима Србије.

Пожељно је да цела структура буде што више ослоњена на независне изворе напајања у односу на постојеће инфраструктурне мреже. При формирању решења применити рационалне концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и енергетски економични. Очекује се употреба локално доступних, одрживих материјала (нпр. дрво, рециклирани материјали, али и други).

ПРАВИЛА КОНКУРСА
3.1. Врста конкурса

Конкурс који се спроводи је

по врсти: отворен, према категорији учесника: студентски,

према задатку: идејни,

по облику: једностепени, и

према начину предаје: анонимни.

Жири ће изабрати до пет предлога из првог степена конкурса и са тимовима који су учествовали на конкурсу спровести радионице за разраду решења на основу изабраних конкурсних предлога, а до нивоа извођачког пројекта.

 3.2. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година и свих студијских програма у области архитектуре, урбанизма, и других просторних, пројектантских, дизајнерских, техничко-технолошких и уметничких области студирања. Посебно се охрабрују мултидисциплинарни тимови сачињени од студената са различитих факултета, а један од чланова тима може бити и из других области као што су друштвено-хуманистичке, природно-математичке итд.

Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму.

3.3. Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се изабрана решења предати на коришћење Наручиоцу, који има право објављивања и коришћења награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.

3.3. Садржај конкурсног рада

Текстуални део:

– Опис и образложење предложеног решења

– Умањени графички прилози на А4 формату

Графички прилози:

– Основе павиљона / просторне инсталације Р 1:100 или Р 1:50

– Карактеристични пресеци, Р 1:100 или Р 1:50

– Карактеристични изгледи, Р 1:100 или Р 1:50

– Просторни 3Д приказ или макета,

– Амбијентални прикази решења у оквиру минимално 2 јавна простора у граду по избору студената.

Достављање материјала:

Текстуални део на А4 формату доставити у 3 примерка.

Сви графички прилози се достављају у штампаном облику на формату А2 (вертикално оријентисан формат). Прилози се не каширају и не савијају у ролну.

Све прилоге је обавезно доставити и у електронској форми, у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у) на CD/DVD-у који се ставља у мапу и означава шифром.

Сви графички прилози морају бити означени шифром од пет цифара у горњем десном углу.

Сви графички прилози морају бити упаковани и затворени у непрозирну мапу у којој мора бити списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ), као и CD/DVD са графичком документацијом. На спољашњој страни мапа се означава искључиво шифром рада од пет цифара. Коверте се означавају шифром у горњем десном углу.

Коверта са назнаком ,,АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената о томе да сви чланови ауторског тима прихватају услове конкурса.

Коверта са назнаком ,,ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима, бројевима индекса и факултетима свих чланова ауторског тима, као и податке о адреси за контакт (поштанској и е-маил адреси) и броју контакт телефона.

Сви садржаји конкурсног рада: графички део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром. Техничко обликована обрада конкурсног елабората према наведеном опису, захтеву и димензији је обавезни садржај конкурсног рада. Сви наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене елементе и прилоге неће бити разматрани.

3.4. Конкурсни рокови

– Почетак конкурсног рока: 02.03.2021.

– Рок за постављање питања: 09.03.2021. Питања слати на емаил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

– Рок за предају конкурсних радова: 23.03.2021. од 12.00 до 14.00 часова у кабинету 249 Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73/II 11000 Београд или поштом на наведену адресу уз назнаку „Јавни, анкетни студентски конкурс за идејно решење мобилног павиљона / просторне инсталације“. Радови послати поштом морају стићи пре истека конкурсног рока (23.03.2021.године).

– Објава резултата конкурса: 26.03.2021. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs

3.5. Врста награде и постконкурсне активности

Жири ће доделити 3 награде и 2 признања.

Након конкурса, у оквиру друга фазе (студентска радионица) очекује се детаљна разрада решења за извођење у смислу програма, материјализације и примењених система и технологија. Циљ друге фазе је припрема документације за реализацију павиљона.

Архитектонски факултет ће све пристигле радове јавно приказати кроз изложбу и каталог конкурсних радова. Разрађена моделска решења ће детаљно бити приказана у публикацији која је производ радионице и која представља основ за III фазу реализације пројекта на изабраној локацији.

С обзиром да је реч о учешћу студената у добротворним активностима за заједницу, свим ће се члановима награђених тимова, као и учесницима радионице другог степена конкурса, ова активност вредновати са 2ЕСП бода.

3.6. Састав Жирија

Чланови жирија:

проф. др Владан Ђокић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

в. проф. др Ана Никезић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Јелена Ристић Трајковић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Верица Крстић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Милица Милојевић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ирена Херак, саветник за културу и медије, Амбасада Републике Словеније у Београду

Секретар конкурса/жирија:

Александра Миловановић, истраживач приправник, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Катедра за француски језик и књижевност и ове године у марту истиче богатство француског језика и франкофоних култура, стога ће разноврсним програмом обележити Месец франкофоније.

Месец франкофоније 2021. разликоваће се по томе што услед здравствене кризе многе амбасаде, културне и школске установе бити спречене да организују догађаје за широку публику, али ће се организатори упркос ограничењима, потрудити да истакну, онлајн или уживо уз примену мера заштите, богатство и потенцијал француског језика.

Комплетан програм Месеца франкофоније доступан је на сајту Француског института у Србији, а Катедра за романистику Филолошко-уметничког факултета организатор је и учесник следећих догађаја: 

8. март у 10.30, Округли сто Дан Белгије (онлајн, на француском језику)

Учествују: Bertrand Fonteyn, проф. др Марјана Ђукић, проф. др Биљана Тешановић

FLAYER Journée de la Belgique Kragujevac

11. март у 11 часова, Округли сто Дан Африке (онлајн, на српском језику)

Учествују: Ивана Војт, Sekhou Sidi Diawara, доц. др Марија Панић

Линк за приступ: https://meet.google.com/ebc-vxoe-pue

Okrugli sto Dan Afrike copie

17. март у 12.30 и у 13.00, Франкофони диктат  у сарадњи са Француским институтом у Србији (онлајн)

Категорија: нивои А1, А2, Б1 раде од 12.30 часова:

https://us02web.zoom.us/j/84740861859?pwd=NWFsd0NvOFVYVW5vZEtJQ2U1cjFzQT09

Лозинка: 578167

Категорија: нивои Б2, Ц1 и Ц2 раде од 13 часова:

https://us02web.zoom.us/j/87016308496?pwd=dGxOWXhFU2x4VGxJWTN1Ynd4ZkRSUT09

Лозинка: 687966

25. март у 17.00, (онлајн) 

Проглашење и додела награда за конкурс ПоеФоФил 2021. за најбољи превод песме, за најбољу фотографију на задату тему, као и за најбољи краткометражни филм снимљен смартфоном.

mesec frankofonije 1 page 0001

У Свечаној сали Прве крагујевачке гимназије, у петак, 5. марта у 19 часова, биће одржан концерт студената камерне музике Филолошко-уметничког факултета. На концерту ће наступити студенти из класа редовног професора Борислава Чичовачког, доцента Мирјане Нешковић и доцента Александра Стефановића. 

Улаз је бесплатан.

Добро дошли!

plakati kamerne1

У Свечаној сали Прве крагујевачке гимназије, у четвртак, 4. марта у 19 часова, биће одржан концерт наставника са Катедре за камерну музику Филолошко-уметничког факултета. На концерту ће наступити доцент Мирјана Нешковић, виолина, редовни професор Борислав Чичовачки, обоа и енглески рог, и доцент Александар Стефановић. 

Улаз је бесплатан.

Добро дошли!

 

plakati kamerne2