Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

IMG 5731Међународни научни округли сто Цвеће у књижевности, језику и уметности одржаће се у новембру 2021. године у оквиру међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност и биће праћен „тематским зборником међународног значаја М14”. Реч је о другом округлом столу који је резултат рада на пројекту Еко(по)етика у књижевности, језику и уметности Центра за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета.

ПРИЈАВИТЕ СЕ (ускоро)

Испитујући вишеслојну и вишеструко коришћену фигуру флоралног у књижевности и култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена комплексна лингвистичка, литерарна, културна, идеолошка и популарна семантика истог. Фигурација и семиологизација цвећа биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових „сазнања“ о симболичкој вредности цвећа, о његовим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ:

Округли сто има облик панела, са излагањима ограниченим на по пет минута и изложеним на основу унапред (до 1. октобра) предатих завршених радова
(до 18 страна, односно 32000 карактера са размацима). Излагања се не смеју читати, већ се морају изложити усмено, или као унапред снимљена видео
излагања.Радови и резимеи се предају искључиво кроз електронски образац на овој страници. По пријави кроз образац, на мејл адресу коју сте пријавили, добићете потврду о пријему, односно прихватању излагања и рада.

Упутство за уређивање радова

 

РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Радови поднети за публиковање у Зборнику пролазе процес двоструког анонимног рецензирања. Уз обострану сагласност, могућ је директан контакт аутора и рецензента.

ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ

Рецензентски образац и упутства 
Желите да будете рецензент? Контактирајте нас.

29 PanneauDesChevauxVueGénéraleПројекат Еко(по)етика усмерен је ка истраживањима флоралног и фауналног у језику и књижевности.

 

Испитујући вишеслојну и вишеструко коришћену фигуру / симбол / знак флоралног и фауналног, а посебно мачака и цвећа у књижевности и култури, аналитички и херменеутички ће бити осветљена њихова комплексна лингвистичка, литерарна, културна, идеолошка и популарна семантика, њихова „јавна“ и њихова „несвесна“ страна. Фигурација и семиологизација мачака и цвећа биће сагледана у светлу промена културно и књижевнопоетичких парадигми и њихових „сазнања“ о симболичкој вредности мачијих врста и врста цвећа, о њиховим интертекстуално и (интер)културно условљеним тумачењима. Фигуре мачака и цвећа изузетно су важне за конституисање слике метафизичких ентитета, симбола добра/зла/слободе, божанстава, за атрибуцију јунака, симболичке артикулације сазнања, душе, сексуалности, психолошко-магијских промена стања свести јер мачке увек „преду“, а цвеће увек мирише у неким онтолошким крајолицима, увек изнова васкрсавајући у књижевном и културним дискусима.

Резултати рада на пројекту:

Први пројекатски округли сто Мачке у књижевности, језику, уметности

ПРОЈЕКАТ ЕКО(ПО)ЕТИКА У КЊИЖЕВНОСТИ, ЈЕЗИКУ И УМЕТНОСТИ

 

My vegetable love should grow,

Vaster than empires, and more slow.

Andrew Marwell

 

Документација:

Листа истраживача

Пријаве су завршене.

Правилник о циклусу пројеката (са критеријумима за евалуацију)

800px Dragan Boskovic

Dragan Bošković, PhD, is Full Professor of Serbian literature at the Faculty of Philology and Arts, Editor in Chief of the journal Nasleđe, literary theorist, poet.

Biography and bibliography

Wikipedia article

29 PanneauDesChevauxVueGénérale

The Horse Panel in Chauvet Cave

 

Први пројекат у оквиру циклуса, Брендови у књижевности, језику и култури, усмерен је ка технолошким, привредним и културним знаковима који семиолошки и семиотички ресемантизују, продубљују и осмишљавају литерарне/културне поетике. Од брендова аутомобила, авиона, рачунара, инструмената, мобилних телефона, грађевина, преко гардеробних брендова, до брендова јела и пића, цигарета, државних знамења, новца, истраживање указује на семиолошки и интеркултурни идентитет лингвистичкокултуролошких, књижевнокултуролошких и уметничких знакова.

 

Резиме активности и резултата рада на пројекту:

  • Након успешне прве пројекатске сесије, 3.11.2018. одржан је први округли сто у оквиру пројекта. Опширније погледајте на страници округлог стола!
  • Објављен је први пројекатски Зборник радова Брендови, који се може преузети на страници Зборници радова.
  • Одржан је други пројекатски округли сто. Опширније на страници округлог стола!
  • Пројекат је окончан!

 

Резиме активности и резултата рада на пројекту:

  • Након успешне прве пројекатске сесије, 3.11.2018. одржан је први округли сто у оквиру пројекта. Опширније погледајте на страници округлог стола!
  • Објављен је први пројекатски Зборник радова Брендови, који се може преузети на страници Зборници радова.
  • Одржан је други пројекатски округли сто. Опширније на страници округлог стола!

 

Истраживачи пројекта

 

Архивске информације

РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗАВРШЕН! 

Право пријаве имају сви запослени Филолошко-уметничког факултета у научним областима, као и студенти докторских студија Филолошко-уметничког факултета. По попуњеној пријави, од оних кандидата чији резултати научноистраживачког рада нису у факултетској електронској бази, путем електронске поште ће бити затражено да исте унесу у електронски образац. Детаље о процесу пријаве прочитајте у Позиву за пријаву учешћа.

Критеријуме за евалуацију можете видети у тексту правилника о спровођењу пројеката.