Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

rock n roll korica page 001 2

Зборници у издању Филума, Језик 

 

2018

 

 

2017

 • Зборник радова са научног округлог стола Радоје Симић одржаног у Крагујевцу, 11. марта 2017. (у припреми)
 • Зборник радова са IX научног скупа младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности одржаног у Крагујевцу, 8. априла 2017. (у припреми)
  • Савремена проучавања језика 2017. (Књига 1)
 • Зборник радова са XII међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног 27–28. октобар 2017.
 • Зборник радова са Међународног научног скупа Dire, écrire, agir en français 3 (DEAF 3) одржаног 3–4. новембар 2017.

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 • Зборник радова са II међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (Крагујевац, 26–27. октобар 2007)
  • Књига 1

 

2006

Nasleđe is a scholarly journal publishing papers (double blind peer review process) in the fields of literature, language, arts (including art history, painting, graphic design, music), philosophy and cultural studies, thus reflecting the multi-disciplinary nature of its publisher – Faculty of Philology and Arts, University of Kragujevac, Serbia. Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development classifies Nasleđe as a "journal of international significance (M24)" (Serb. orig. „часопис међународног значаја (M24), and the journal is indexed by databases such as ERIH PLUSESCI (Clarivate Analytics) and MLA.

NasledjeKorica br 18

ISSN 1820-1768
1st Year of Publication: 2004
Publisher Address: Jovana Cvijića bb, 3400 Kragujevac, Serbia
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Phone: +38134304277
Frequency (number of issues per year): triannually (three issues per year)
Editor in Chief: Dragan Bošković, PhD, Full Professor
Managing editor: Nikola Bubanja, PhD, Associate Professor
Secretary of the editorial board: Jelica Veljović, PhD, Assistant Professor

Members of the Editorial Board

Ethical Guidelines

Nasleđe is partly funded by the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development

Seeking both to integrate and to expand its multifarious field, and committed to bringing Serbian humanities into direct contact with international humanistic scholarship, Nasleđe publishes papers on non-regional literatures, languages, arts and cultures (American, British, French, German, Spanish, Russian...), in a number of languages (Serbian, English, German, French, Spanish, Russian, etc.). The multi-disciplinary nature of the journal allows for periodic (usually annual) ‘thematic' issues (sometimes dedicated entirely to problems within the specific fields of French, German, Spanish philology, Italian philology).

 

INSTRUCTION FOR AUTHORS (ENGLISH)

TEMPLATE (INTERLINGVAL - SERBIAN AND ENGLISH)

AUTHORSHIP STATEMENT

downloadnsdlogo2016

1200px Clarivate Analytics.svgESCI button crvs.fw 1

mla logo

images

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ УРЕДНИКА!

Наслеђе је часопис који публикује двоструко рецензиране научне радове из области књижевности, језика, уметности (историје уметности, дизајна, музикологије) филозофије и културологије, те у том смислу одражава интердисциплинарну природу издавача – Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу. Министарство Републике Србије надлежно за науку категоризује Наслеђе као „часопис међународног значаја (M24)”, a Наслеђе је индексирано у базама као што су ЕРИХ ПЛУСESCI (Clarivate Analytics) и MLA.

NasledjeKorica br 19

ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац)
Почетна година: 2004.
Адреса издавача: Јована Цвијића б.б, 34000 Крагујевац
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Телефон: +38134304277
Периодичност: три пута годишње
Главни уредник: др Драган Бошковић, редовни професор
Оперативни уредник: др Никола Бубања, ванредни професор
Секретар уредништва: др Јелица Вељовић, асистент

Чланови организационог одбора

Етичке смернице

Издавање Наслеђа финансијски помаже Министарство просвете и науке Републике Србије

У истовременом настојању да интегрише и прошири своје интердисциплинарно поље, Наслеђе публикује и радове о светским књижевностима, језицима, уметностима и културама (англистичке, романистичке, германистичке, хиспанске, русиситичке…) на различитим језицима (српски, енглески, немачки, француски, шпански, руски…). Мултидисциплинарна природа часописа омогућава и периодично (годишње) публиковање тематских бројева, неретко у целини посвећених проблемима унутар специфичних области романистике, италијанистике, англистике, хиспанистике).

УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА (СРПСКИ)

ТЕМПЛАТ (ВИШЕЈЕЗИЧНИ – СРПСКИ И ЕНГЛЕСКИ)

ИЗЈАВА АУТОРА

downloadnsdlogo2016

1200px Clarivate Analytics.svgESCI button crvs.fw 1

mla logo

images

 

Број издањаНазив фајлаОбимБрој радоваБрој аутораВеличина
фајла
Наслеђе број 1 Nasledje1.pdf 160 страна 14 радова 13 аутора 0.48 MB
Наслеђе број 2 Nasledje2.pdf       0.44 MB
Наслеђе број 3 Nasledje3.pdf 180 страна      10.74 MB
Наслеђе број 4 Nasledje4.pdf 206 страна      11.22 MB
Наслеђе број 5 Nasledje5.pdf 200 страна     3.74 MB
Наслеђе број 6 Nasledje6.pdf 200 страна     9.47 MB
Наслеђе број 7 Nasledje7.pdf 206 страна     8.17 MB
Наслеђе број 8 Nasledje8.pdf 238 страна     1.40 MB
Наслеђе број 9 Nasledje9.pdf 208 страна     2.00 MB
Наслеђе број 10 Nasledje10.pdf 206 страна     1.37 MB
Наслеђе број 11 Nasledje11.pdf       1.32 MB
Наслеђе број 12 Nasledje12.pdf       1.28 MB
Наслеђе број 13 Nasledje13.pdf       2.64 MB
Наслеђе број 14/1 Nasledje14-1.pdf       2.10 MB
Наслеђе број 14/2 Nasledje14-2.pdf       2.74 MB
Наслеђе број 15/1 Nasledje15-1.pdf       3.33 MB
Наслеђе број 15/2 Nasledje15-2.pdf       2.08 MB
Наслеђе број 16 Nasledje16.pdf       3.22 MB
Наслеђе број 17 Nasledje17.pdf       3.56 MB
Наслеђе број 18 Nasledje18.pdf       3.47 MB
Наслеђе број 19 Nasledje19.pdf       4.78 MB
Наслеђе број 20 Nasledje20.pdf       4.80 MB
Наслеђе број 21 Nasledje21.pdf       3.23 MB
Наслеђе број 22 Nasledje22.pdf       1.87 MB
Наслеђе број 23 Nasledje23.pdf       2.44 MB
Наслеђе број 24 Nasledje24.pdf       2.84 MB
Наслеђе број 25 Nasledje25.pdf       2.77 MB
Наслеђе број 26 Nasledje26.pdf       4.88 MB
Наслеђе број 27 Nasledje27.pdf       3.40 MB
Наслеђе број 28 Nasledje28.pdf       4.75 MB
Наслеђе број 29 Nasledje29.pdf       4.13 MB
Наслеђе број 30 Nasledje30.pdf       7.92 MB
Наслеђе број 31 Nasledje31.pdf       3.80 MB
Наслеђе број 32 Nasledje32.pdf       3.33 MB
Наслеђе број 33 Nasledje33.pdf       4.48 MB
Наслеђе број 34 Nasledje34.pdf       2.71 MB
Наслеђе број 35 Nasledje35.pdf       7.69 MB
Наслеђе број 36 Nasledje36.pdf       4.89 MB
Наслеђе број 37/1 Nasledje37/1.pdf       7.77 MB
Наслеђе број 37/2 Nasledje37/2.pdf       7.12 MB
Наслеђе број 38 Nasledje38.pdf       4.49 MB
Наслеђе број 39 Nasledje39.pdf       3.37 MB
Наслеђе број 40 Nasledje40.pdf       13.19 MB
Наслеђе број 41 Nasledje41.pdf       10.02 MB
Наслеђе број 42 Nasledje42.pdf       12.42 MB 
Наслеђе број 43 Nasledje43.pdf       5.17 MB
Наслеђе број 44 Nasledje44.pdf       5.53 MB
Наслеђе број 45 Nasledje45.pdf       9.00 MB 

FILUM CLIOФилолошко-уметнички факултет и издавачка кужа CLIO из Београда издају часопис Музички талас, који се бави теоријом и естетиком музике у контексту интердисциплинарних промишљања веза музике и других уметности.


Главни уредник
Др Бранка Радовић
Филолошко -уметнички факултет, Крагујевац

Редакција
Др Снежана Николајевић
Филолошко -уметнички факултет, Крагујевац
Др Мелита Милин
Музиколошки институт САНУ, Београд
Др Марија Ћирић
Филолошко -уметнички факултет, Крагујевац
Др Ивана Медић
Музиколошки институт САНУ
Др Ива Ненић
Факултет музичке уметности, Београд
МА Христина Медић
Клио

Уређивачки савет

Др Здравко Блажековић (САД)
Др Сања Грујић (САД)
Др Јелена Новак (Холандија)

 MUZICKI TALAS br

Музички талас 45 2016

Музички талас 46 2017

Музички талас 47 2018

Музички талас 48 2019

 

Посетите интернет страницу издавачке куће CLIO.

crvena linija dusan zivkovic KORICA page 001 2 copy

Филолошко-уметнички факултет публикује монографије од 2005. године, а 2016. године заснива две едиције монографија:

 • едицију Црвена линија, коју уређује др Драган Бошковић, редовни професор
 • едицију Лингвистика и србистика, коју уређује др Милош Ковачевић, редовни професор

 

Дошло је време да се у нашем академском и теоријском свету „уздигне земља“ и повуче „црвена линија“. Не одричући се милитарне семантике Рјепниновог схватања црвене линије, ова библиотека пoкaзуje eлeмeнтaрну (пост)модернистичку свест o нужности редефинисања културног пejзaжa, као што, уз jeднo суптилно рeвoлуциoнaрнo обећање, нуди нове могућности мишљењу. Јер докле год будемо веровали да су научни и академски текстови места ризика и отпора било каквој репресији, oвaj свет неће постати тамница ума. С пуном свешћу да живимо, пишемо и читамо у доба упорне и за вечност одложене меланхолије унутар друштвених, хуманистичких и културолошких дисциплина, временима дезоријентације и лишеним смисла. Временима у којима је дефинитивно било потребно повући Црвену линију.

Др Драган Бошковић, редовни професор

Преглед процедуре издавања монографија

 

Научне и стручне монографије у издању Филолошко-уметничког факултета

 

 2020

 • Саша Радовановић, Хајдегерово алетиолошко тумачење уметности (у припреми)
 • Ивана Палибрк, Карактеристични графостилемски поступци у модерној англоамеричкој и српској књижевности (у припреми)
 • Марија Лојаница, Увод у онтологију нестајања (у припреми)
 • Малиша Станојевић, Читање поезије (у припреми)
 • Јасмина Теодоровић, Антропологија приче Борислава Пекића и Џулијана Барнса: утопија, мит, историја (у припреми)
 • Љубица Васић, Америчко политичко позориште (у припреми)

2019

 • Јелена Беочанин, Александар Вуловић, Трогласни диктати I ‒ Практикум из солфеђа за студенте музике
 • Вера Јовановић, Преводна парадигма српског перфекта у француском језику (у припреми)
 • Биљана Мандић, Differentia specifica предмета Музичка култура у основним школама Краљевине Југославије (у припреми)
 • Милана Додиг, Conditionnel français et potentiel serbe: théorie, pratique et traduction (у припреми)
 • Даница Јеротијевић Тишма, Артикулационо-акустичке карактеристике консонаната у међујезичком систему ‒ експериментално-фонетска студија (у припреми)
 • Сања Ђуровић, Основи морфематике српског језика (у припреми)

 2018

 • Љубомир Лукић, Конструкција и акустика савремене концертне хармонике
 • Биљана Влашковић Илић, Early American Literature (у припреми)
 • Даница Јеротијевић Тишма, Focus on English Phonetics and Phonology: an Activity Book for EFL Students (у припреми)
 • Сузана Марочик, Александар Ружичић, Ј. С. Бах: ФЛАУТСКА ТРИЈА (у припреми)
 • Сузана Марочик, Методика наставе флауте (у припреми)
 • Љубица Васић, Амерички поствијетнамски мушки идентитет
 • Ана Живковић, Слика у српском реализму: историјскопоетичка студија
 • Данијела Јањић, Габријеле д'Анунцио у српској култури
 • Тамара Стојановић Ђорђевић, Лексикон одабраних педагошких појмова (у припреми)
 • Биљана Тешановић, Бекетово експериментално позориште

2017

 • Никола Рамић, Дијалекатска ријеч (у припреми)
 • Мирјана Секулић, Шпанија Милоша Црњанског: имаголошка студија (у припреми)
 • Vincenzo Fiore, Il riserbo di Manzoni. Il dissidio fra storia e invenzione (у припреми)
 • Александра Шуваковић, Учење два страна језика у раном узрасту 
 • Милка Николић, Јелена Петковић, Настава српског језика у контексту савремених лингвистичких теорија (у припреми)
 • Татјана Јовановић, Књиженствени град – Конституисање женског канона у српској прози 1990-2010.
 • Драган Бошковић, Нулти степен реализма
 • Славица Гароња Радованац, Жена и идеологија у српској књижевности
 • Биљана Влашковић Илић, Историја за живот: случај Бернарда Шоа 
 • Томислав Павловић, Роберт Грејвз између историје и мита
 • Милка Николић, Поредбено-начинске конструкције у српском језику
 • Јелена Атанасијевић, Пропорције у естетичкој перцепцији класичне архитектуре 20. века

 2016

 • Никола Бубања, Други простори Изгубљеног раја Џона Милтона
 • Katarina Melić, La scène de Clio – L'Histoire ou les stratégies fictionnelles de Milan Kundera
 • Ивана Вучина Симовић, Јеврејско-шпански језик на Балкану: прилози историјској социолингвистици
 • Владимир Поломац, Језик повеља и писама Српске деспотовине
 • Милка Николић, Практикум из методике наставе српског језика и књижевности
 • Марина Петровић Јилих, Сви смо били текст... Садашње стање у институционализованој настави књижевности у Србији (Емпиријско истраживање спроведено међу студентима и студенткињама германистике)
 • Јелена Арсенијевић Митрић, TERRA AMATA VS. TERRA NULLIUS: Диксурс о (пост)колонијализму у делима Барнаби Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа
 • Душан Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић

 2015

 • Славко Станојчић, Теоријско-аналитички приступ уџбеничком дискурсу
 • Tomislav Pavlović, Ka unutrašnjim horizontima: prilog proučavanju avangardne dramske poetike Harolda Pintera
 • Сања Ж. Ђуровић, Укрштање глаголских врста у коњугацији глагола у савременом српском језику
 • Анђелка Пејовић, Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика
 • Мирјана Мишковић-Луковић, Прагматика
 • Снежана Николајевић, Музика и телевизија - умеће и / или уметност

2013

 • Duško Marić, Menadžment u umetnosti ili Primena projektnog modela upravljanja u umetnosti na studiji slučaja i u formi savremenog koncepta poslovanja pozorišta
 • Mirjana Mišković-Luković, A concise introduction to the X-bar theory of English phrase structure, 2. izd.

2012

 • Josep Esquerrá Nonell, Spania (552-624): límite de la ecúmene

2011

 • Tijana Ašić, Nauka o jeziku
 • Mirjana Mišković-Luković, A concise introduction to the X-bar theory of English phrase structure

2010

 • Katarina Melić, Histoire et littérature
 • Anđelka Pejović, La Colocabilidad de los verbos en español: con ejemplos contrastivos en serbio
 • Jovana Dimitrijević-Savić, Code-Switching: structure and meaning
 • Никола Рамић, О јатовским изоглосама
 • Радмила Настић, Трагедија и савремени свет

2008

 • Јелена Беочанин-Мијановић, Између грешке и инерције слуха у солфеђу
 • Veran Stanojević, Tijana Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, 2. izmenjeno izd.

2006

 • Veran Stanojević, Tijana Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku

2005

 • Малиша Станојевић, Портрет народнога краља

·