Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Са задовољством вас обавештавамо да је Универзитет у Крагујевцу објавио конкурсе за мобилности у оквиру Еразмус+ програма мобилности, и то:

 

1. Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху учења, у оквиру Еразмус+ КА103 програма мобилности (мобилности између програмских земаља): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2978

Рок за пријаву је 05. април 2021. године.

 

2. Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе, у оквиру Еразмус+ КА103 програма мобилности (мобилности између програмских земаља): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2980

Рок за пријаву је 05. април 2021. године.

 

3. Конкурс за стипендирану међународну кредитну мобилност у сврху у учења, у оквиру Еразмус+ КА107 програма мобилности (мобилности између програмских и партнерских земаља): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2982

Рок за пријаву је 08. април 2021. године.

 

4. Конкурс за наставни кадар Универзитета у Крагујевцу, за стипендирану мобилност у оквиру Еразмус+ КА103 програма мобилности (мобилности између програмских земаља): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2983

Рок за пријаву је 09. април 2021. године.

 

5. Конкурс за ненаставни кадар Универзитета у Крагујевцу, за стипендирану мобилност у оквиру Еразмус+ КА103 програма мобилности (мобилности између програмских земаља): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2984

Рок за пријаву је 09. април 2021. године.

 

6. Конкурс за запослене на Универзитету у Крагујевцу за стипендирану мобилност у оквиру Еразмус+ КА107 програма мобилности (мобилност између програмских и партнерских земаља): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2988

Рок за пријаву је 12. април 2021. године.

 

Конкурси су уједно објављени и на сајту Центра за развој каријере и саветовање студената (конкурси за студенте), као и на њиховим Фејсбук профилима.

Преглед актуелних стипендија и конкурса на које, у наредном периоду, могу конкурисати истраживачи Филолошко-уметничког факултета:

  1. DAAD стипендије за радне и истраживачке боравке за предаваче - рок за пријаву: 30. април 2021. 
  2. Грантови за мобилност у Баварској за студенте и младе истраживаче - рок за пријаву: 19. април 2021.
  3. Стипендије за краће истраживачке боравке - за студенте докторских студија, младе научнике и постдокторанте - рок за пријаву: 30. април 2021. 
  4. Beware програм стипендија за истраживаче - рок за пријаву: 2. април 2021.
  5. Georg Forster стипендије за истраживаче (за истраживачке пројекте који су значајни за развој земље из које истраживач потиче) - Селекциона комисија састаје се у фебруару, јуну и октобру; пријаву доставити благовремено пре жељеног селекционог периода.
  6. Хумболт стипендије - намењене постдокторантима и истраживачима са искуством  - Селекциони комитет састаје се сваког марта, јула и новембра; пријаву доставити благовремено пре жељеног селекционог периода.

Подсећамо Вас да ће у оквиру PASIFIC програма стипендија Пољске академије наука за истраживаче, први позив за пријаву бити отворен од 15. марта до 30. јуна 2021. године. и да за индивидуалне стипендије могу конкурисати кандидати који су завршили докторске студије или имају најмање 4 године истраживачког искуства.

У прилогу Вам достављамо и:

Молимо Вас да информације из прилога објавите на званичној интернет презентацији свог факултета и/или проследите потенцијално заинтересованим кандидатима са свог факултета.

У оквиру међународног пројекта Europe Readr у сарадњи са Амбасадом Републике Словеније у Београду, Центар за истраживачку делатност Архитектонског факултета Универзитета у Београду расписује ЈАВНИ, АНКЕТНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОБИЛНОГ ПАВИЉОНА / ПРОСТОРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА
Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) пројекат је инициран од стране Министарства спољних послова Републике Словеније поводом предстојећег председавања Словеније Саветом Европске уније од јула до краја децембра 2021. године. Пројекат ће бити реализован у сарадњи са Националним институтима Европске уније за културу (ЕУНИЦ). Циљ пројекта је да подстакне културу читања и критичко размишљање у друштву о будућем животу, да подржи стварање јавних простора за размену и дебату о заједничким европским вредностима, да отвори дијалог о Европском зеленом договору (European Green Deal), одрживости и урбанизму кроз серију активности заснованих на међународној сарадњи и креативности.

Лабораторија за морфологију и типологију града (Morpho-Lab), руководиоца др Владана Ђокића, у оквиру Центра за истраживачку делатност Архитектонског факултета у Београду учествоваће у једној од активности пројекта Europe Readr која ће окупити велики број школа архитектуре из целог света. Мрежа архитектонских школа и експертски тимови радиће у предстојећем периоду на пројектовању и реализацији павиљона / просторних инсталација у јавним просторима који ће имати за циљ да допринесу остварењу циљева пројекта Europe Readr. Процес пројектовања и реализације павиљона / просторних инсталација предвиђа укључивање студента кроз различите ваннаставне активности (радионице, семинаре, конкурсе и сл.).

Пројекат павиљона / просторне инсталације реализоваће се кроз 3 фазе:

I фаза / студентски конкурс за идејно решење павиљона / просторне инсталације

II фаза / радионица разраде конкурсних решења

III фаза / извођење и реализација павиљона / просторне инсталације у јавном простору на територији града Београда

 

Више информација о активностима у оквиру сваке фазе видети на линку.

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК
Europe Readr павиљон / просторна инсталација планиран је као мобилна и монтажно-демонтажна мултифункционална структура, која подржава различите излагачке и друге активности (игра, одмор, реклреација итд.). Програм павиљона прати концепт развијен у оквиру пројекта Library under the treetops. (http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/en/).

Павиљон пројектовати тако да може да се прилагоди различитим контекстима и просторним капацитетима. Може бити конципиран као јединствена просторна инсталација или низ мобилних елемената који чине целину и омогућавају међусобну интеракцију. Павиљон треба пројектовати тако да је максимална димензија појединачних елемената 2,8м. Пројектована структура доприноси промоцији различитих читалачких догађаја за различите категорије корисника јавних простора (студенте, старе, децу итд.) и може представљати везе различитих фокалних тачака у јавном простору, иницирати интеракцију између различитих корисника, или промовисати на читалачку културу други начин. Просторна инсталиација / павиљон не мора нужно бити намењен за излагање књига, већ може укључивати и ознаке за приступ дигиталним библиотекама.

У релацији са сталним променама које може изазвати намена, релокација или технологија коришћења и градње, павиљон овог типа (елементи, структуре, инсталације, различите експерименталне, недовршене и пролазне форме) може постати шира платформа за развој различитих активности у простору (изложбе, промоције, радионице итд.). Флексибилност предложене просторне структуре би требало да поседује и карактеристике модуларних система, те да се методама као што су додавање, одузимање, надградња, уметање и сл. могу добити различите просторне конфигурације. Пажљивом анализом пројектног задатка испитати могућност успостављања прецизних модуларних елемената појединих намена.

Након иницијалне поставке у оквиру одабраног јавног простора у Београду, предвиђено је потенцијално постављање павиљона у оквиру ауле Архитектонског факултета у Београду, различитих музеја и галерија, као и других јавних простора у градовима Србије.

Пожељно је да цела структура буде што више ослоњена на независне изворе напајања у односу на постојеће инфраструктурне мреже. При формирању решења применити рационалне концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и енергетски економични. Очекује се употреба локално доступних, одрживих материјала (нпр. дрво, рециклирани материјали, али и други).

ПРАВИЛА КОНКУРСА
3.1. Врста конкурса

Конкурс који се спроводи је

по врсти: отворен, према категорији учесника: студентски,

према задатку: идејни,

по облику: једностепени, и

према начину предаје: анонимни.

Жири ће изабрати до пет предлога из првог степена конкурса и са тимовима који су учествовали на конкурсу спровести радионице за разраду решења на основу изабраних конкурсних предлога, а до нивоа извођачког пројекта.

 3.2. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају студенти свих година и свих студијских програма у области архитектуре, урбанизма, и других просторних, пројектантских, дизајнерских, техничко-технолошких и уметничких области студирања. Посебно се охрабрују мултидисциплинарни тимови сачињени од студената са различитих факултета, а један од чланова тима може бити и из других области као што су друштвено-хуманистичке, природно-математичке итд.

Један тим може учествовати на овом конкурсу само са једним предлогом. Једно лице може учествовати на овом конкурсу само у једном тиму.

3.3. Услови за спровођење конкурса

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу. Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. Конкурс садржи и назнаку да ће се изабрана решења предати на коришћење Наручиоцу, који има право објављивања и коришћења награђених пројеката за своје потребе, без посебне накнаде, уз обавезу навођења имена аутора и Факултета.

3.3. Садржај конкурсног рада

Текстуални део:

– Опис и образложење предложеног решења

– Умањени графички прилози на А4 формату

Графички прилози:

– Основе павиљона / просторне инсталације Р 1:100 или Р 1:50

– Карактеристични пресеци, Р 1:100 или Р 1:50

– Карактеристични изгледи, Р 1:100 или Р 1:50

– Просторни 3Д приказ или макета,

– Амбијентални прикази решења у оквиру минимално 2 јавна простора у граду по избору студената.

Достављање материјала:

Текстуални део на А4 формату доставити у 3 примерка.

Сви графички прилози се достављају у штампаном облику на формату А2 (вертикално оријентисан формат). Прилози се не каширају и не савијају у ролну.

Све прилоге је обавезно доставити и у електронској форми, у активном DWG формату (цртежи у AutoCAD-у) на CD/DVD-у који се ставља у мапу и означава шифром.

Сви графички прилози морају бити означени шифром од пет цифара у горњем десном углу.

Сви графички прилози морају бити упаковани и затворени у непрозирну мапу у којој мора бити списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ), као и CD/DVD са графичком документацијом. На спољашњој страни мапа се означава искључиво шифром рада од пет цифара. Коверте се означавају шифром у горњем десном углу.

Коверта са назнаком ,,АУТОР” треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву конкурената о томе да сви чланови ауторског тима прихватају услове конкурса.

Коверта са назнаком ,,ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ”, садржи шифром означен списак са именима, презименима, бројевима индекса и факултетима свих чланова ауторског тима, као и податке о адреси за контакт (поштанској и е-маил адреси) и броју контакт телефона.

Сви садржаји конкурсног рада: графички део, коверте, изјаве и мапа, означавају се истом шифром. Техничко обликована обрада конкурсног елабората према наведеном опису, захтеву и димензији је обавезни садржај конкурсног рада. Сви наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене елементе и прилоге неће бити разматрани.

3.4. Конкурсни рокови

– Почетак конкурсног рока: 02.03.2021.

– Рок за постављање питања: 09.03.2021. Питања слати на емаил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

– Рок за предају конкурсних радова: 23.03.2021. од 12.00 до 14.00 часова у кабинету 249 Архитектонског факултета, Булевар краља Александра 73/II 11000 Београд или поштом на наведену адресу уз назнаку „Јавни, анкетни студентски конкурс за идејно решење мобилног павиљона / просторне инсталације“. Радови послати поштом морају стићи пре истека конкурсног рока (23.03.2021.године).

– Објава резултата конкурса: 26.03.2021. Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници Архитектонског факултета www.arh.bg.ac.rs

3.5. Врста награде и постконкурсне активности

Жири ће доделити 3 награде и 2 признања.

Након конкурса, у оквиру друга фазе (студентска радионица) очекује се детаљна разрада решења за извођење у смислу програма, материјализације и примењених система и технологија. Циљ друге фазе је припрема документације за реализацију павиљона.

Архитектонски факултет ће све пристигле радове јавно приказати кроз изложбу и каталог конкурсних радова. Разрађена моделска решења ће детаљно бити приказана у публикацији која је производ радионице и која представља основ за III фазу реализације пројекта на изабраној локацији.

С обзиром да је реч о учешћу студената у добротворним активностима за заједницу, свим ће се члановима награђених тимова, као и учесницима радионице другог степена конкурса, ова активност вредновати са 2ЕСП бода.

3.6. Састав Жирија

Чланови жирија:

проф. др Владан Ђокић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

в. проф. др Ана Никезић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Јелена Ристић Трајковић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Верица Крстић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

доц. др Милица Милојевић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ирена Херак, саветник за културу и медије, Амбасада Републике Словеније у Београду

Секретар конкурса/жирија:

Александра Миловановић, истраживач приправник, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

ЕУ инфо мрежа 18. фебруара 2021. године расписаће тематски, уметнички конкурс за достављање предлога ангажованих и интерактивних уметничких инсталација на тему ,,Европа је овде”. Овај уметнички наградни конкурс као и три најбоља предлога биће део кампање коју спроводи Делегација Европске уније у Србији поводом обележавања Дана Европе у мају 2021. године. Уметнички конкурс има за циљ да пружи подршку младм и талентованим уметницима, да промовише њихов ауторски рад, али и европске вредности. Три предлога која ће одабрати стручни жири биће изложена у јавном простору у Београду, Нишу и Новом Саду на Дан Европе, 8. или 9. маја 2021. године, у склопу манифестације обележавања Дана Европе у Србији коју организује Делегација Европске уније у Републици Србији.

Конкурс је намењен студентима основних, мастер и докторских студија уметничких академија и факултета (државних или приватних), који могу да се пријаве као тим (два студента најмање у тиму). Сви пријављени потребно је да имају одабраног ментора - професора са уметничке академије/факултета. Није обавезно да студенти једног тима буду у истој класи на истом факултету.

Предлог уметничке инсталације треба да буде ангажовани уметнички рад или уметничко дело, 3Д интерактивна инсталација у простору, која комуницира тему конкурса путем следећих медија: мултимедија, скулптура, реадy-маде објеката и слично. Значајно је имати у виду да ће рад бити изложен на отвореном, односно у јавном простору, те мора бити јасно видљив и уочљив са даљине, те да кроз употребу тог простора и наратива комуницира са публиком, и да активно укључује јавност у симболичко значење инсталације. Основни критеријум за одабир рада је одговор на тему „Европа је овде“.

Предлог уметничког рада којим се конкурише на конкурс ,,Европа је овде” не сме бити претходно објављиван, излаган, или пријављиван на друга такмичења/конкурсе.

Награда/буџет од 5,000 евра (нето) предвиђена је за креативни концепт, припрему, креирање и продукцију, односно, реализацију уметничке инсталације, њено постављање (у логистичком смислу) у једном од три наведена града, 8. и/или 9. маја 2021. године, као и надокнаду за ауторе, а биће исплаћена на основу Уговора о ауторском делу.

Након избора најбољих радова, аутори цће блиско сарађивати са ЕУИНФОНЕТ тимом који ће пратити динамику продукције/реализације инсталације и испуњење задатог рока за њено постављање и излагање.

Наградни конкурс ,,Европа је овде” за младе уметнике трајаће до 12. марта. Све информације и услови конкурса биће доступни 18. фебруара 2021. године на www.europa.rs

Уметничке инсталације ће остати у власништву Делегације Европске уније у Србији. Ауторима ће бити омогућено да позајме рад уз сагласност и образложење, али не ради учешћа на другим такмичењима и конкурсима.

Овим конкурсом жеља нам је да на креативан и интерактиван начин, кроз савремене уметничке праксе пренесемо поруку Дана Европе, али и да истовремено пружимо финансијску подршку младим уметницима у Србији и промовишемо њихов ауторски рад.

Контакт за додатна питања и информације у вези конкурса слати на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

У уторак 23.02.2021. године у 19.00 часова у Студентском културном центру Крагујевац биће отворена изложба графике Иване Јанковић, сарадника у настави Филолошко-уметничког факултета. Изложбу графикe под називом Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке ... отвориће историчарка умeтности др Јасмина Ћирић, доцент на Филолошко-уметничком факултету.  

Ивана Јанковић рођена је 1996. године у Крагујевцу. Студијски програм Графички дизајн завршила је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Ради на истом факултету као сарадник у настави на предметима из уже уметничке области Графика и графичке технике. Излагала је на петнаест групних изложби. Добитница је Похвале на XX Бијеналу студентске графике Србије, Дом културе „Студентски град“, Нови Београд.
Изложбом Они уопште ниједну ствар неће сматрати реалном, осим ове сенке… завршава мастер студије на ФИЛУМ-у, на студијском програму Ликовне уметности, модул Графика.

 

Изложба ће бити отворена до 8. марта 2021.

I Jankovic 06I Jankovic 05

Премијера представе „Да се ја питам”, новооснованог ансамбла „Бард Театар“ биће изведена у Књажевско-српском театру, у недељу, 28. фебруара. Првобитно је премијера била најављена за 7. децембар, али је због погоршања епидемиолошких мера одложена.

Овај комад говори о одрастању и сазревању, оствареним и неоствареним љубавима, пријатељству, верности, односу са родитељима – то је прича о младим Крагујевчанима и њиховом граду.

Главне улоге поверене су младим глумцима Алекси Могићу, Александри Стаменковић, Анастасији Ђорђевић, Данијели Лукић, Емилији Михаиловић, Емилији Сантрач, Невени Терзић, Николини Николић и Филипи Ђурић, а у комади играју и Марија Ракочевић, Милица Реџић Вулевић, Ненад Вулевић и Никола Милојевић.

Представу је по тексту Ненада Вулевића режирао Чедомир Штајн. Костимограф је Лила Вуковић, сценографију представе потписује Јована Живановић, а композитор је Драгослав Танасковић, Трнда. Фотограф и сниматељ је Ненад Борисављевић.

Овај пројекат је финансијски подржао град Крагујевац, у организацији ДКРЦ „Супермама”.

Глумци који су успешно прошли аудицију у септембру прошле године, кроз рад са професионалним глумцима упознали су драмску литературу, технике глуме, понашање на сцени, а до краја процеса имали су прилику да раде са професионалним костимографом, сценографом, композитором и другим позоришним радницима, где су могли да прате низ и хармонију креирања једне позоришне приче.

Кроз рад на стварању позоришне представе, полазници су учили и усвојили елементе позоришног и глумачког језика (дикција, сценски покрет, техника гласа, пантомима, плес), а прошли су и кроз све фазе тог процеса активно учествујући у изради представе „Да се ја питам”.

Бард Театар је независна позоришна сцена за децу и младе и са децом и младима која је формирана у оквиру ДКРЦ „Супермама”. Под овим именом постоји од 2020.године, иако су на крагујевачкој позоришној сцени присутни од 2012. године.

Бард Театар је позориште које едукује кроз радионице и трибине, кроз радионичарски рад представљајући методе савладавања свих техника једног позоришног процеса. Професионални глумци и глумци аматери свих узраста су равноправни чланови Бард Театара, а основни циљ да сва деца и млади трајно приволе позоришну уметност.

Број места је ограничен, због седења на прописној дистанци, а сваки посетилац ће морати да има заштитну маску. Карте можете резервисати на број 063 626 619.

Plakat Da se ja pitam 2

 

Први Онлајн студентски сајам: упознајте француске универзитете одржаће се у среду 17. фебруара 2021. од 10.00 до 18.00 часова на платформи www.studentskisajam.rs. Овај сајам плод је сарадње са Campus France, француском агенцијом која се бави промоцијом француског високог школства, мобилношћу и пријемом иностраних студената и одржава се у оквиру традиционалне манифестације Tournée des Balkans која је почела у Софији новембра 2020. а завршава се у Београду.

Сајам ће окупити представнике француских универзитета и престижних школа попут: Sciences-PO, Ecole Polytechnique, INSA из Лиона, EDHEC-a, SKEMA Business School, Grenoble Ecole de management, Универзитета Лион 1, Универзитета Тулуз 2, Универзитета у Руану, Бордоу, Монпељеу, Поатјеу, филмске школе EICAR, мреже државних бизнис школа IAE, Института Вател и Пол Бокиз за хотелијерство, ресторатерство и гастрономију, Институт Mines Télécom за рударство и телекомуникације, IMT Atlantique, Ecole des Mines de Nancy и бројне друге школе као и представнике Фондације Темпус Еразмус + и руководиоце франкофоних студијских програма у Србији и на Балкану.

Студенти и средњошколци као и њихови родитељи моћи ће да присуствују вебинарима и непосредно ступају у контакт са представницима француских високшколских установа.

Искористите овај незаобилазан догађај како бисте се добро припремили за универзитетску 2021-2022. годину  RendezVousEnFrance ️

Регистрација је обавезна

Више информација о догађају, као и детаљан програм можете наћи на сајту Француског института у Србији.

Догађај је најављен и на:
http://bit.ly/3abAV0r,
https://bit.ly/2OAGa1v и https://bit.ly/3jUrfuF.

 

StudentskiSajam site 720x400

Обавештавамо запослене и студенте Филолошко-уметничког факултета да се, према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, државни празник Републике Србије Сретење, Дан државности, празнује 15. и 16. фебруара 2021.  Понедељак и уторак су нерадни дани, а први радни дан је среда, 17. фебруар. 

Катедра за романистику Филолошко-уметничког факултета организује наградни конкурс ПоеФоФил 2021. за најбољи превод песме, за најбољу фотографију на задату тему, као и за најбољи краткометражни филм снимљен смартфоном. Конкурс се организује искључиво за студенте свих нивоа студија француског језика и књижевности на територији Републике Србије. 

Материјали се могу послати најкасније до 10. марта 2021. године у поноћ.

FLAJER KONKURSA PoeFoFil 2021francuski

Правила такмичења конкурса ПоеФоФил 2021. – за све 3 категорије преузети ОВДЕ.

Пријава на конкурс ПоеФоФил 2021. – за све 3 категорије преузети ОВДЕ.

Само такмичење из превода конкурса ПоеФоФил 2021. – песму преузети ОВДЕ.