Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Сенат Универзитета у Крагујевцу на електронској седници одржаној 18.03.2020. године донео је Одлуку о мерама за време важења ванредног стања, којом се привремено врши застој свих радњи у:

  • Поступцима избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу;
  • Поступцима пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта;

За време ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (”Сл. гласник РС” бр. 29/20) не теку рокови у:

  • Поступцима избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу (расписивање конкурса, пријављивање на конкурс, формирање комисије, предаја документације, рок за предају извештаја, рок за одржавање приступног предавања, рок за увид јавности на извештаје и за писање приговора, рокови за изјављивање приговора на одлуке о изборе у звања, као и други рокови предвиђени општим актима којима се регулише поступак избора у звања наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу);
  • Поступцима пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта (рок за формирање комисије, предаја документације, писање свих извештаја, рок за увид јавности на извештаје и за писање приговора, рокови за исправке и допуне докторске дисертације, рокови за одбрану докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта, рокови за завршетак студија);

Детаљније информације можете видети на сајту Универзитета у Крагујевцу и у прилогу.