Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Ректорски колегијум Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 90. Статута Универзитета у Крагујевцу (II-01-265/2 од 03.04.2018. године са изменама и допунама број: II-01-400/5 од 07.05.2019. године, број: II-01 -400/6 од 07.05.2019. године и број: II-01 -564/3 од 28.06.2019. године), донео је дана 13. марта 2020. године,

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ВИСОКОШКОАСКИХ УСТАНОВА ЗБОГ ПОЈАВЕ

СОVIDa-19 (КОРОНА ВИРУСА)

 

Сходно Наредби министра здравља о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору број 512-02-9/1/2020-01 од 11.03.2020. године којом су ради спречавања ширења заразне болести СОVIDa-19 забрањена јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима када се окупља више од 100 луди, препоручује се руководствима високошколских установа да:

  • организују наставу за студенте у мањим групама у складу са просторним могућностима факултета;
  • ако није могуће наставу организовати у мањим групама предузети одговарајуће активности у циљу реорганизације наставних активности;
  • не одржавају научне скупове, конференције, изложбе и извођење других културно-уметничких програма;
  • у договору са студентским парламентом размотре могућност одлагања планираних студентских екскурзија сходно препорукама надлежних државних органа у која подручја не треба путовати;
  • одложе програме размена и студијска путовања сходно препорукама надлежних државних органа у која подручја не треба путовати;
  • размотре могућност да се седнице органа и тела одржавају електронским путем;

У складу са препорукама Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут", препоручују се мере личне заштите.