Филолошко-уметнички факултет
  • Одсек за филологију
    • 05.10.2017.- отказана је настава Георгине Драговић
  • Одсек за музичку уметност
    • Нема отказаних часова
  • Одсек за примењену и ликовну уметност
    • Нема отказаних часова
  • Нема објављених приступних предавања и уметничких презентација