Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Универзитет у Новом Саду објавио je јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу награду „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука за 2019. годину.

Годишња награда „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука додељује се аутору одбрањеног дипломског рада, завршног рада на мастер академским студијама или магистарског рада из области филозофских и социолошких наука. Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда у нето износу од 300.000,00 динара. Предлоге за доделу Награде „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука подносе факултети са универзитета чији су оснивачи Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина.

Позиви за предлагање кандидата отворени су до 29. новембра 2019. године. Предлози са пратећом документацијом подносе се на адресу: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад, са назнаком: за Награду „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука. 

 

Детаљније информације:

Јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу награду „Др Зоран Ђинђић“ за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука за 2019. годину

Правилник о критеријумима и мерилима за реализацију годишње награде ,,Др Зоран Ђинђић'' за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука