Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

FILUM CLIOФилолошко-уметнички факултет и издавачка кужа CLIO из Београда издају часопис Музички талас, који се бави теоријом и естетиком музике у контексту интердисциплинарних промишљања веза музике и других уметности. Од 2022. године, ресорно Министарство категорише часопис као М52 (истакнути национални часопис).


Главни уредник
Др Невена Вујошевић
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Редакција
Др Марија Ћирић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац
Др Мелита Милин, Музиколошки институт САНУ, Београд
Др Ива Ненић, Факултет музичке уметности, Београд
Др Биљана Срећковић-Лековић, Факултет музичке уметности, Београд
Др Ивана Медић, Музиколошки институт САНУ, Београд
МА Христина Медић, CLIO

Уређивачки савет

Др Здравко Блажековић (САД)
Др Сања Грујић (САД)
Др Јелена Новак (Холандија)

 MUZICKI TALAS br

Музички талас 45 2016

Музички талас 46 2017

Музички талас 47 2018

Музички талас 48 2019

Музички талас 49 2020

Музички талас 50 2021

Музички талас 51 2022

Музички талас 52 2023

 

Посетите интернет страницу издавачке куће CLIO.