Филолошко-уметнички факултет
youtubeyoutubeyoutube

Први пут након седам година, расписан је конкурс којим се системски омогућава пријем 1.000 младих докторанада на научноистраживачке пројекте које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Рок за подношење пријаве је 16. март, а на њега могу да се пријаве сви студенти докторских академских студија без обзира да ли су се раније пријављивали на својим институтима, факултетима или универзитетима.
Да би се пријавили на конкурс потребно је да су држављани Републике Србије, да имају највише 30 година, редовност студирања и укупну просечну оцену 9.

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/Poziv-mladim-istrazivacima-2018-Konacno-1.pdf