40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Гостовање професора са Института за славистику Хумболтовог универзитета из Берлина

У оквиру сарадње са Институтом за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину на Филолошко-уметничком факултету гостоваће др Филип Васершајд, др Весна Цидилко и проф. др Кристијан Фос.

Термини предавања др Филипа Васершајда:

Понедељак, 13. 03. 2017, 11.00–12.30, учионица А202, тема: Има једна фина причица: Narratives as constructions
Петак, 17. 03. 2017, 10.00–11.30, Библиотека ФИЛУМ-а, тема: Topics and methods in cognitive linguistics
Петак, 17. 03, 2017, 12.00–13.30, Библиотека ФИЛУМ-а, тема: Contact linguistics. Models of grammar and processing

Термини предавања др Весне Цидилко:

Уторак, 21. 03. 2017, 11.00–12.30, учионица А204, тема: О новијој рецепцији српске књижевности на немачком говорном подручју
Уторак, 21. 03. 2017, 18.00–19.30, учионица А202, тема: Нека жанровска одређења прозе Давида Албахарија
Петак, 24. 03. 2017, 10.00–14.00, учионица А202, тема: Драме Александра Тишме

Термини предавања проф. др Кристијана Фоса:

Понедељак, 20. 03. 2017, 11.00–12.30, учионица А202, тема: Language death or ethnic revival? Slavic dialects in Greece
Среда, 22. 03. 2017, 10.00–11.30, учионица А202, тема: Topics and methods of sociolinguistics
Среда, 22. 03. 2017, 12.00–13.30, учионица А202, тема: Funding perspectives in German Academia

Позивамо све наставнике, докторанде и студенте да присуствују предавањима!

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03