40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Модул Клавир МАС

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДOН

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

73300

Клавир

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

0

11

2.

70400

Камерна музика

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

0

4

3.

73340

Методика наставе клавира

1,2

ТУ

ОМ

2

0

0

0

0

4

4.

70260

Психологија музичке даровитости

1,2

ДХ

ОМ

2

0

0

0

0

4

5.

71320

Методика општег музичког образовања

1,2

ТУ

ОМ

1

2

0

0

0

6

6.

73310

Изборни блок 2 (бира се 4 кредита)

1,2

 

ИБМ

1-2

0-1

0

0

0

4

 

 

70240

Историја и теорија медија

1,2

ДХ

И

2

0

0

0

0

4

 

 

73360

Савремени пијанизам

1,2

ТУ

И

1

1

0

0

0

4

 

 

70250

Визуелизација музике

1,2

УМ

И

2

1

0

0

0

4

7.

73350

Корепетиција

1,2

УМ

ОМ

1

1

0

0

0

4

8.

70210

Студијски истраживачки рад

1,2

ТУ

ОМ

0

0

0

7

0

7

9.

70320

Стручна пракса

1,2

ТУ

ОМ

0

0

0

0

0

6

10.

70200

Завршни рад

2

УМ

ОМ

0

0

0

0

0

10

Укупно часова активне наставе

22

 

Укупно ЕСПБ

60

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

22

60