Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

crvena linija dusan zivkovic KORICA page 001 2 copy

Филолошко-уметнички факултет публикује монографије од 2005. године, а 2016. године заснива две едиције монографија:

  • едицију Црвена линија, коју уређује др Драган Бошковић, редовни професор
  • едицију Лингвистика и србистика, коју уређује др Милош Ковачевић, редовни професор

 

Дошло је време да се у нашем академском и теоријском свету „уздигне земља“ и повуче „црвена линија“. Не одричући се милитарне семантике Рјепниновог схватања црвене линије, ова библиотека пoкaзуje eлeмeнтaрну (пост)модернистичку свест o нужности редефинисања културног пejзaжa, као што, уз jeднo суптилно рeвoлуциoнaрнo обећање, нуди нове могућности мишљењу. Јер докле год будемо веровали да су научни и академски текстови места ризика и отпора било каквој репресији, oвaj свет неће постати тамница ума. С пуном свешћу да живимо, пишемо и читамо у доба упорне и за вечност одложене меланхолије унутар друштвених, хуманистичких и културолошких дисциплина, временима дезоријентације и лишеним смисла. Временима у којима је дефинитивно било потребно повући Црвену линију.

Др Драган Бошковић, редовни професор

Преглед процедуре издавања монографија

 

Научне и стручне монографије у издању Филолошко-уметничког факултета

 

 2021

  • Драгана Вукићевић, Бебе у постељици књижевности (у припреми)
  • Ђорђе Ђурђевић, Теопоетика: О апокалиптичном дискурсу српске поезије (у припреми)
  • Nikola Bubanja, Reading English Renaissance Literature (у припреми)

 2020

2019

  • Никола Рамић, Дијалекатска ријеч
  • Мирјана Секулић, Шпанија Милоша Црњанског: имаголошка студија
  • Biljana Vlašković Ilić, Early American Literature
  • Ана Живковић, Слика у српском реализму: историјскопоетичка студија
  • Данијела Јањић, Габријеле д'Анунцио у српској култури
  • Јелена Беочанин, Александар Вуловић, Трогласни диктати I ‒ Практикум из солфеђа за студенте музике (у штампи)
  • Сузана Марочик, Методика наставе флауте
  • Биљана Мандић, Differentia specifica предмета Музичка култура у основним школама Краљевине Југославије (у штампи)
  • Milana Dodig, Conditionnel français et potentiel serbe: théorie, pratique et traduction (у припреми)
  • Даница Јеротијевић Тишма, Артикулационо-акустичке карактеристике консонаната у међујезичком систему ‒ експериментално-фонетска студија (у припреми)

 2018

  • Милка Николић, Јелена Петковић, Настава српског језика у контексту савремених лингвистичких теорија
  • Љубомир Лукић, Конструкција и акустика савремене концертне хармонике
  • Danica Jerotijević Tišma, Focus on English Phonetics and Phonology: an Activity Book for EFL Students (у припреми)
  • Сузана Марочик, Александар Ружичић, Ј. С. Бах: ФЛАУТСКА ТРИЈА (у штампи)
  • Љубица Васић, Амерички поствијетнамски мушки идентитет
  • Тамара Стојановић Ђорђевић, Лексикон одабраних педагошких појмова (у штампи)
  • Биљана Тешановић, Бекетово експериментално позориште

2017

  • Александра Шуваковић, Учење два страна језика у раном узрасту 
  • Татјана Јовановић, Књиженствени град – Конституисање женског канона у српској прози 1990-2010.
  • Драган Бошковић, Нулти степен реализма
  • Славица Гароња Радованац, Жена и идеологија у српској књижевности
  • Биљана Влашковић Илић, Историја за живот: случај Бернарда Шоа 
  • Томислав Павловић, Роберт Грејвз између историје и мита
  • Милка Николић, Поредбено-начинске конструкције у српском језику
  • Јелена Атанасијевић, Пропорције у естетичкој перцепцији класичне архитектуре 20. века

 2016

  • Никола Бубања, Други простори Изгубљеног раја Џона Милтона
  • Katarina Melić, La scène de Clio – L'Histoire ou les stratégies fictionnelles de Milan Kundera
  • Ивана Вучина Симовић, Јеврејско-шпански језик на Балкану: прилози историјској социолингвистици
  • Владимир Поломац, Језик повеља и писама Српске деспотовине
  • Милка Николић, Практикум из методике наставе српског језика и књижевности
  • Марина Петровић Јилих, Сви смо били текст... Садашње стање у институционализованој настави књижевности у Србији (Емпиријско истраживање спроведено међу студентима и студенткињама германистике)
  • Јелена Арсенијевић Митрић, TERRA AMATA VS. TERRA NULLIUS: Диксурс о (пост)колонијализму у делима Барнаби Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа
  • Душан Живковић, Отворени лавиринти: Еко и Павић

 2015

  • Славко Станојчић, Теоријско-аналитички приступ уџбеничком дискурсу
  • Tomislav Pavlović, Ka unutrašnjim horizontima: prilog proučavanju avangardne dramske poetike Harolda Pintera
  • Сања Ж. Ђуровић, Укрштање глаголских врста у коњугацији глагола у савременом српском језику
  • Анђелка Пејовић, Контрастивна фразеологија шпанског и српског језика
  • Мирјана Мишковић-Луковић, Прагматика
  • Снежана Николајевић, Музика и телевизија - умеће и / или уметност

2013

  • Duško Marić, Menadžment u umetnosti ili Primena projektnog modela upravljanja u umetnosti na studiji slučaja i u formi savremenog koncepta poslovanja pozorišta
  • Mirjana Mišković-Luković, A concise introduction to the X-bar theory of English phrase structure, 2. izd.

2012

  • Josep Esquerrá Nonell, Spania (552-624): límite de la ecúmene

2011

  • Tijana Ašić, Nauka o jeziku
  • Mirjana Mišković-Luković, A concise introduction to the X-bar theory of English phrase structure

2010

  • Katarina Melić, Histoire et littérature
  • Anđelka Pejović, La Colocabilidad de los verbos en español: con ejemplos contrastivos en serbio
  • Jovana Dimitrijević-Savić, Code-Switching: structure and meaning
  • Никола Рамић, О јатовским изоглосама
  • Радмила Настић, Трагедија и савремени свет

2008

  • Јелена Беочанин-Мијановић, Између грешке и инерције слуха у солфеђу
  • Veran Stanojević, Tijana Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku, 2. izmenjeno izd.

2006

  • Veran Stanojević, Tijana Ašić, Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku

2005

  • Малиша Станојевић, Портрет народнога краља

·