Филолошко-уметнички факултет
youtubeyoutubeyoutube

Научно-истраживачки пројекти Министарства за науку РС (координира ФИЛУМ)

Српски језик и друштвена кретања, шифра  148024D, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор

2006-2010

Министарство науке Републике Србије

14 истраживача, 7 са Факултета

Други научно-истраживачки пројекти (координира ФИЛУМ)

Усмено, обредно, књижевно, шифра  401-01-123/2015-02, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Маја Анђелковић, ванредни професор

2015-2016

Министарство културе и информисања Републике Србије и Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

23 истраживача, 13 са факултета

Међународни научно-истраживачки пројекти (координатор ФИЛУМ)

Dialog. Deutsch-Serbische Beiträge Zur Literatur, Sprache Und Didaktik,  шифра dsk-ph-12/13, координатори: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Немачка / Филозофски факултет, Нови Сад, Србија / Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија, руководилац пројекта - др Божинка Петронијевић, редовни професор

2011 - 2013

Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg. Deutsche Sprache und Kultur im Donauraum

18 истраживача, 6 са факултета

Међународни научно-истраживачки пројекти (ФИЛУМ партнерска институција)

Narrative Konstruieren: zu einer sozialen Konstruktionsgrammatik; Kа друштвенојконструктивнојграматици: нови приступу наративној теорији и методологији, Institute for Slavic Studies, Humboldt University (Берлин) и Балканолошки институт Сану (Београд), Република Србија

2015-2016

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

1 са факултета

Sémantique et modélisation, шифра gdr-2521, координатор Универзитет Париз 4, руководилац др Франсис Корблен, редовни професор

2011-2015

Универзитет Париз 4, Француска

1 са факултета

Il cronotopo nelle letterature slave, координатор Универзитет “La Sapienza” у Риму, руководилац др Јања Јерков, редовни професор

2014

Универзитет “La Sapienza” у Риму, Италија

1 са факултета

Projet de recherche pour le développment de l’édition électronique des documents judéo-espagnols (Истраживачки пројекат за развој електронског уређивања јеврејско-шпанских докумената),шифра 3EA 3656 AMERIBER-GRIAL, координатор Université Michael de Montagne, Bordeaux (Француска)

2011-2014

Универзитет Мишел Монтењ, Бордо, Француска (Université Michael de Montagne, Bordeaux)

2 са факултета

PRIN, координатори Università Ca’ Foscari di Venezia и Università di Verona, руководиоци др Pietro Gibellini, редовни професор и др Raffaella Bertazzoli, редовни професор

2014

Универзитет у Верони, Италија (Università di Verona)

1 са факултета

Међународни пројекти (Темпус, Еразмус)

„Од извора звука до филмске музике“, Ноћ истраживача, Horizоn 2020, Marie Sklodowska Curie Actions, grant agreement 633398, испред факултета пројекат реализовале др Биљана Мандић, доцент и др Марија Ћирић, ванредни професор

2014

Европска комисија

2 са факултета

Introducing interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line with Europian perspective, шифра 511366-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR, контакт особа на Факултету мр Владимир Благојевић, доцент

2011-2014

Европска комисија

8 са факултета

Tempus: Reforming Foreign Language Studies in Serbia (REFLESS), шифра 517098-tempus-1-2011-1-rs-tempus-jpcr, контакт особа на Универзитету у Крагујевцу Милан Милановић, виши лектор

2011-2014

Европска комисија

20 са факултета