Филолошко-уметнички факултет
youtubeyoutubeyoutube

Закон о високом образовању

Статут ФИЛУМ-а
Одлука о измени и допуни Статута - Универзитет
Одлука о измени и допуни Статута - ФИЛУМ

Информатор о раду

Закон о спречавању злостављања на радном месту

Правилници о раду:

Пословници о раду стручних органа:

Правилници о дисциплинској и материјалној одговорности

Правилници о правилима студија

Стратегија и правилници о обезбеђењу квалитета

Правилници о избору у звање и заснивању радног односа:

Правилници о издавачкој делатности:

Правилници о финансијско-материјалном пословању: