Филолошко-уметнички факултет
youtubeyoutubeyoutube

Научно-истраживачки пројекти Министарства за науку РС (координира ФИЛУМ) 

Назив пројекта Временски оквир Пројекат финансира Број истраживача
Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски, глобални оквир, шифра 178018, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Драган Бошковић, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 19 истраживача,
15 са факултета
Динамика структура савременог српског језика, шифра 178014, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 35 истраживача,
18 са факултета

Научно-истраживачки пројекти Министарства за науку РС (ФИЛУМ партнерска институција)

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, шифра 178009 , координатор Институт за српски језик САНУ, руководилац: др Стана Ристић, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач
са факултета
Историја српског језика, шифра 178001, координатор Филозофски факултет у Новом Саду, руководилац др Јасмина Грковић Мејџор, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач
са факултета
Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, шифра 178020, координатор Институт за српски језик САНУ, руководилац др Слободан Реметић, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Поетика српског реализма, шифра 178025, координатор Филолошки факултет у Београду, руководилац: др Душан Иванић, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Књиженство: Теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, шифра 178029, координатор Филозофски факултет у Новом Саду, руководилац др Биљана Дојчиновић, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, шифра 147026, координатор Учитељски  факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, руководилац др Миленко Кундачина, редовни професор 2011–2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета

Други национални научно-истраживачки пројекти

Ревизија, стручна обрада и дигитализација библиотеке Манастира Студенице, руководилац др Маја Анђелковић, ванредни професор 2015–2018 Манастир Студеница 24 истраживача,
1 са факултета
Ревизија и стручна обрада фонда библиотеке Манастира студенице, руководилац др Маја Анђелковић, ванредни професор 2016–2017 Министарство културе и информисања републике србије 17 истраживача,
1 са факултета

Стручни и уметнички национални пројекти (координира ФИЛУМ)

Интегративни модел развоја креативних индустрија на територији Шумадије и Поморавља, руководилац др Јелена Атанасијевић, доцент 2016–2018 Развојна агенција Србије 4 са факултета

Међународни научно-истраживачки пројекти (ФИЛУМ партнерска институција)

Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Републике Српске, Филозофски факултету у Источном Сарајеву, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор 2014–2018 Министарство науке и технологије Републике Српске 12 истраживача,
2 са факултета
Међународни научни пројекат Италијански градови у књижевностима 20. века 2018–2020 Филум, Италијански институт у Београду, Универзитета Ка Фоскари у Венецији, Италија, и ИКУМ, Београд

22 истраживача,     9 са факултета 

Међународни пројекти (Темпус, Еразмус)

Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society / DEMUSIS, шифра 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, координатор Универзитет уметности у Београду, контакт особа на Универзитету у Крагујевцу др Биљана Мандић, доцент 2019-2022 Европска комисија 5 са факултета
Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region, шифра 561586–2015, координатор Универзитет у Нишу, контакт особа на Универзитету др Иван Мачужић, доцент, контакт особе на Факултету др Никола Бубања, доцент и др Маријана Матић, доцент 2015–2018 Европска комисија 2 са факултета
Fostering university support services and procedures for full participation in the European higher education area (FUSE), координатор уУниверзитет у Нишу, руководилац Биљана Мишић Илић, контакт особа на Универзитету у Крагујевцу др Снежана Соковић, редовни професор, контакт особа на факултету др Бранка Миленковић, доцент 2014–2017 Европска комисија 3 са факултета