Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

Научно-истраживачки пројекти Министарства за науку РС (координира ФИЛУМ) 

Назив пројектаВременски оквирПројекат финансираБрој истраживача
Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски, глобални оквир, шифра 178018, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Драган Бошковић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 19 истраживача,
15 са факултета
Динамика структура савременог српског језика, шифра 178014, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 35 истраживача,
18 са факултета

Научно-истраживачки пројекти Министарства за науку РС (ФИЛУМ партнерска институција)

Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, шифра 178009 , координатор Институт за српски језик САНУ, руководилац: др Стана Ристић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач
са факултета
Историја српског језика, шифра 178001, координатор Филозофски факултет у Новом Саду, руководилац др Јасмина Грковић Мејџор, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач
са факултета
Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, шифра 178020, координатор Институт за српски језик САНУ, руководилац др Слободан Реметић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Поетика српског реализма, шифра 178025, координатор Филолошки факултет у Београду, руководилац: др Душан Иванић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Књиженство: Теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, шифра 178029, координатор Филозофски факултет у Новом Саду, руководилац др Биљана Дојчиновић, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета
Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, шифра 147026, координатор Учитељски  факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, руководилац др Миленко Кундачина, редовни професор 2011–2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 1 истраживач са факултета

Научно-истраживачки пројекти Факултета

Циклус пројеката Језик, књижевност, култура, данас, координатор Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, руководиоци Драган Бошковић, Милош Ковачевић, Никола Бубања 2018– Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу 20 истраживач са факултета

Међународни научно-истраживачки пројекти (ФИЛУМ партнерска институција)

Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Републике Српске, Филозофски факултету у Источном Сарајеву, руководилац др Милош Ковачевић, редовни професор 2014–2020 Министарство науке и технологије Републике Српске 12 истраживача,
2 са факултета

 

Међународни пројекти (COSTAction)

CA19131 - Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities MoU - 034/20CA19131 - Финансиран од стране Horizon 2020 оквирног програма Европске уније за истраживање и иновације, руководилац испред Универзитета у Крагујевцу др Јасмина Ћирић, доцент 2020-2024 Европска комисија 3 са факултета

 

Међународни пројекти (Темпус, Еразмус)

Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society / DEMUSIS, шифра 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, координатор Универзитет уметности у Београду, контакт особа на Универзитету у Крагујевцу др Биљана Мандић, ванредни професор 2019-2022 Европска комисија 12 са факултета